Feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása (VP)

 A felhívás alapvető célja a gazdaságok és feldolgozó üzemek versenyképességének javítása új, innovatív és környezetbarát technológiák elterjesztésének támogatása révén. A felhívás lehetőséget teremt kertészeti termesztésre, állattartásra, továbbá élelmiszer-feldolgozásra és
borászati termékek előállítására szolgáló épületek, építmények energiahatékonyság fokozást célzó korszerűsítésére, felújítására. A mezőgazdaság és élelmiszeripar erőforrás-hatékonyságának javulása többek között a fajlagos energiafelhasználás csökkenését eredményezi, ezért jelen felhívás a termelők és feldolgozók minden olyan irányú beruházására épít, amely a hatékonyabb energiafelhasználást hivatott elősegíteni. Az épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, továbbá a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása elősegíti a mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javulását.

 

Kulcsszavak: energia, hatékonyság, energiahatékonyság

1. célterület - Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása kertészeti üzemekben és állattartó gazdaságokban.
Az 1. célterület esetében támogatási kérelmet nyújthatnak be:
1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:
a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem
rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági
termelő esetében lezárt üzleti évben - legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
 b) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem
rendelkeznek adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági
termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági
tevékenységből származott.
Az 1. célterülethez kapcsolódóan a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás
keretében kizárólag termelői csoport, működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt esetében van
lehetőség. Kollektív beruházás esetén is teljesíteni kell az ismertetett (a-b) feltételeket.

2. célterület - Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság
javítása élelmiszeripari- és borászati üzemekben.
Kizárólag a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó, élelmiszeripari és
borászati feldolgozáshoz kötődő erőforrás és energiahatékonyság javítását célzó projektek
támogathatóak.
A 2. célterület esetében támogatási kérelmet nyújthatnak be:
1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosult támogatásra, amennyiben igazolják,
hogy:
a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább
50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből
származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a
Felhívás 10. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni;
b) a támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari alaptevékenységük Annex I., illetve TEÁOR
1102 (szőlőbor termelése) besorolás szerinti alaptevékenységük 0806 10 90, 2204, 2209, 2307,
2308 árucsoportba tartozó borászati termék feldolgozására irányul
c) a támogatási kérelemmel érintett TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) alaptevékenységük
kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására,
kiszerelésére és tárolására irányul;
d) a támogatási kérelemmel érintett feldolgozóipari alaptevékenységüket legalább 2016. január 1.
óta folytatják,, vagy a VP3-4.2.1-15 kódszámú, Mezőgazdasági termékek értéknövelése és
erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban és/vagy a VP3-4.2.2-16 kódszámú,
Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása című felhívás
kapcsán Támogatói Okiratban részesültek.
A 2. célterülethez kapcsolódóan a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás
keretében kizárólag termelői csoport, termelői szervezet, mezőgazdasági termelők
tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott
projekt esetében van lehetőség. Kollektív beruházás esetén is teljesíteni kell az
ismertetett (a-d) feltételeket.

2. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások abban az esetben
jogosultak a támogatásra, amennyiben:
a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek;
b) a támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari alaptevékenységük Annex I. termék
feldolgozására, illetve TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) besorolás szerinti alaptevékenységük
0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó borászati termék feldolgozására
irányul;
c) a támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari alaptevékenységük kizárólag Annex I. termék,
illetve TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) alaptevékenységük kizárólag 2204, 2209, 2307, 2308
árucsoportba tartozó borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul;
d) a támogatási kérelemmel érintett feldolgozóipari alaptevékenységüket legalább 2016. január 1.
óta folytatják, vagy a VP3-4.2.1-15 kódszámú, Mezőgazdasági termékek értéknövelése és
erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban és/vagy a VP3-4.2.2-16 kódszámú,
Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása című felhívás
kapcsán Támogatói Okiratban részesültek.
A felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak
akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről
szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.

A támogatási kérelmekkel kapcsolatos információk elérhetősége: 

EZEN A HONLAPON

A felhívás elérhetősége:  

EZEN A LINKEN

Az eljárás illetékmentes.

Magyar Államkincstár
Irányító hatóság: Agrárminisztérium Vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság
Kifizető ügynökség: Magyar Államkincstár Vidékfejlesztési Támogatások Főosztálya

Jogorvoslati lehetőség: 

Agrárpolitikáért felelős miniszter

Magyar Államkincstár/Támogatások

Pályázat.gov.hu/Vidékfejlesztési Program

272/2014. (XI.5) Korm.rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

VTF