Panaszok és közérdekű bejelentések a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság központjának tevékenységével és munkatársaival, a megyei kirendeltségeinek tevékenységével és munkatársaival, a Főigazgatóság által fenntartott intézmények tevékenységével és munkatársaival, valamint a Főigazgatóság által megkötött közszolgáltatási szerződéssel, annak teljesítésével kapcsolatos panaszok és közérdekű bejelentések bejelentése.

Kulcsszavak: Panasz, közérdekű bejelentés, SZGYF

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főosztályai illetve kirendeltségei az adott panasz illetve közérdekű bejelentés típusától illetve illetékességi területétől függően.

A panasz vizsgálata mellőzhető, ha a panaszos a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő panaszát. A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

A panasz, közérdekű bejelentés, valamint amennyiben rendelkezésre áll, az abban foglaltakat alátámasztó dokumentumok.

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény

SZGYF