Háztartási nagygépek cseréje – Otthon Melege Program

Pályázat az Otthon Melege Programon belül egy alprogram, mely háztartási nagygépek (hűtő vagy fagyasztó készülékek, mosógépek illetve mosó-szárítógépek) energia-megtakarítást eredményező cseréjére nyújt vissza nem térítendő támogatást. A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az energiahatékonyság javítása.

Kulcsszavak: hűtő, mosógép, csere, otthon melege, mosógépcsere, hűtőgépcsere, nagygépcsere, program, háztartási, pályázat, nfsi, nemzeti fejlesztési minisztérium, fejlesztési, miniszter, csere, program, hűtőcsere,

Adott évre kiírt pályázati felhívás tartalmazza a jogosultak körét, kizáró okokat.

A pályázat kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton, a pályázatbenyújtó rendszeren keresztül, ügyfélkapus azonosítást követően az adatlapok kitöltésével és a szkennelt dokumentumok csatolásával kerül benyújtásra. Valamennyi beérkező pályázat regisztrálásra kerül és egyedi azonosító jelet kap.

Kizárólag elektronikusan, Ügyfélkapu regisztráció birtokában lehet pályázni. Figyelni szükséges a kormany.hu weboldalon elhelyezett közleményeket új pályázat meghirdetéséről.

Az aktuális határidőket a pályázati felhívás tartalmazza.

A csatolandó dokumentumokat a pályázati felhívás tartalmazza.

A pályázókat pályázati díj nem terheli.

Innovációs és technológiai miniszter - A pályázatok a benyújtás sorrendjében kerülnek feldolgozásra.

Pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a támogatás igénylője, vagy a Kedvezményezett a fejezetet irányító szerv vezetőjénél az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a Támogatói Okirat kiadására, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő

A vissza nem térítendő támogatásnak van egy előre meghatározott keretösszege, mely kimerülése esetén az ITM hivatalos honlapján valamint a pályázatbenyújtó felületen hirdetményt tesznek közzé a pályázati kiírás lezárásának vagy felfüggesztésének pontos idejéről, vagy a keretösszeg emeléséről. A forrás elosztása általában régiónként történik, a pályázat benyújtására régiónként eltérő időben van lehetőség.

A vissza nem térítendő támogatás mértékét aktuális pályázati kiírás tartalmazza.

Utoljára 2017-ben került meghirdetésre háztartási nagygépek cseréjére kiírt pályázat az Otthon Melege Program keretében.

adott évi központi költségvetésről szóló törvény

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

NISZ ZRT.