Foglalkoztatottak biztosított adatainak bejelentése (régebben: EMMA)

A munkáltatóknak a munkaviszonyok létesítésének és megszűnésének tényét - egyéb adatok mellett - az állami adóhatóság felé kell jelenteniük elektronikus úton az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

Kulcsszavak: munkáltatói bejelentés, biztosított adatok, foglalkoztató, ÁNYK, NAV, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, adóhatóság, adózás, adóhivatal, bejelentés, munkavállalás, munkáltató, munkavállaló

A bejelentést a munkáltatóknak kell megtenni. 

A munkáltató a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által rendszeresített nyomtatványon (T1041) tud bejelentést tenni elektronikus úton.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 18T1041-es nyomtatványa

A bejelentés megtétele illetékmentes 

Nemzeti Adó és Vámhivatal

Nemzetgazdasági Minisztérium

Milyen esetekben kell bejelentést tenni:

-ha új biztosítási jogviszony létesül,

-ha a biztosított jogviszonya megszűnik,

-ha a biztosított szünetelteti a jogviszonyát,

-ha a biztosított befejezi jogviszonyának szüneteltetését,

-ha egynapos a szünetelés,

-ha adott jogviszony keretében a biztosított munkaköre (FEOR-kódja) megváltozik,

-ha a biztosított heti munkaideje megváltozik

-ha a jogviszonynak egyszerre több adata változik meg,

-ha a jogutódláskor vannak tovább foglalkoztatottak,

-ha a jogelőd kifizetőnél, munkáltatónál korábban fennálló biztosítási jogviszonyok bejelentése vagy javítása (ún. visszamenőleges korrekció) történik,

-ha munkaügyi jogutódlásnál a részleg átvételével az új munkáltató (a jogutód) átveszi , tovább foglalkoztatja az alkalmazottak meghatározott körét.

2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről

NAV