Jármű ideiglenes kivonásból történő visszahelyezés

A forgalomból ideiglenesen kivont jármű forgalomba történő visszahelyezése szolgáltatás lehetővé teszi azt, hogy a jármű üzembentartója az ideiglenes forgalomból kivonás időtartama alatt elektronikus úton kérelmezze a jármű forgalomba történő visszahelyezését.

Kulcsszavak: forgalomba történő visszahelyezés, jármű ideiglenes kivonása, ideiglenes kivonásból történő visszahelyezés, ideiglenes kivonásból visszahelyezés, forgalomba helyezés

Forgalomból ideiglenesen kivont jármű forgalomba történő visszahelyezését elektronikus úton az kezdeményezheti, aki

A jármű forgalomba történő visszahelyezése teljes körűen intézhető elektronikusan.

Az űrlap kitöltésével a jármű üzembentartója eljárhat a jármű forgalomba történő visszahelyezése ügyében.

Az űrlapon meg kell adni:

A kérelem kitöltése során a rendszer automatikusan ellenőrzi a kérelem jogosultságát, az elektronikus ügyindítás feltételeinek meglétét.

A kérelem csak a sikeres ellenőrzést követően és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése után nyújtható be.

A sikeres benyújtást követően a forgalomba történő visszahelyezés automatikusan megtörténik.

Az elektronikus kérelem sikeres benyújtását követően a forgalomba történő visszahelyezés azonnal megtörténik

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 2300 Ft, amelyet elektronikus ügyintézés esetén, a kérelem benyújtása előtt kell megfizetni. A befizetésről kérésre elektronikus fizetési bizonylat kerül kiállításra, amely letölthető a felületen keresztül

Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Okmányirodai Főosztály (Központi Okmányiroda)

Miniszterelnökség/bírósági út (közigazgatási per)

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

1999. évi LXXXIV. törvény  a közúti közlekedési nyilvántartásról

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról

29/2004. (VI. 16.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól            

EKTFO