Diákhitel igénylése

A Diákhitel az egyetemi/főiskolai hallgatókra szabott speciális hitelkonstrukció, melynek visszafizetése biztonságos, tervezhető, az átlagos friss diplomások pénzügyi helyzetéhez igazodik. A kölcsön törlesztésének megkezdése a hallgatói jogviszony megszűnését követően, de legkésőbb 40 éves korban válik esedékessé.

Kulcsszavak: diákhitel, kölcsön, tanulmány, iskola, finanszírozás, felsőokatatás, oktatás, Diákhitel Központ

Diákhitel felvételére jogosult mindenki, aki:

A hallgatói hitelt felveheti, ha:

Nem jogosult a Diákhitel felvételére az,

Elektronikus ügyintézés Ügyfélkapu-azonosítással

Személyes megjelenés nélkül, elektronikus hiteligénylésre abban az esetben van lehetősége, amennyiben az igénylést tanulmányi rendszeren keresztül kezdeményezi és rendelkezik ügyfélkapus hozzáféréssel. A tanulmányi rendszerben kezelt, a hallgatói hitel igényléséhez szükséges adatai átadásra kerülnek a Diákhitel Központ részére. Az elektronikus aláíráshoz szükséges lesz bejelentkeznie a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) felületére, a bejelentkezéshez használhatja ügyfélkapus bejelentkezési adatait.

A felsőoktatási intézmények tanulmányi rendszerén (Netpun/ETR) keresztül  kezdeményezhet Diákhitel igénylést. Ha tanulmányi rendszerből indítja az igénylést,  az intézménynél meglévő  személyes és tanulmányi adatait automatikusan átveszi a Diákhitel Központ.

Személyes ügyintézés

Amennyiben nem rendelkezik Ügyfélkapus hozzáféréssel, intézményében ETR-rendszert használnak, vagy nem szeretné szerződését elektronikusan aláírni, a kitöltött hiteligénylési adatlapok nyomtatására és leadására az adott intézmény leadási helyein, vagy a Diákhitel Központ Személyes Ügyfélszolgálatán van lehetőség.

Egyéb információk

Ha nem kívánja tanulmányi rendszerből indítani az igénylést, a szükséges adatlapokat a www.diakhiteldirekt.hu online ügyintézési felületén a Diákhitel Direkten keresztül a Hiteligénylés menüpontban is ki lehet tölteni. Ebben az esetben nagyobb postahelyeken, illetve együttműködő bankok, takarékszövetkezetek kijelölt fiókjaiban kell leadnia kinyomtatott hiteligénylését. A hitelszerződés megkötésére közokiratban foglalt meghatalmazás útján is van lehetőség.

Ahhoz, hogy hitelszerződése érvényes legyen, az átvételre jogosult személy előtt alá kell írnia a hiteligénylési adatlap mindkét példányát, illetve a Hitelszerződést. Az igénylés leadásakor kérjük, szíveskedjen magával vinni személyes okmányait, lakcímkártyáját, adókártyáját és saját nevére szóló bankszámlájának számát is!

Késedelmi kamat

A havi részletek késedelmes teljesítése, vagy a teljesítés elmaradása esetén a Diákhitel Központ a Ptk. szerinti késedelmi kamatot számítja fel. A késedelmi kamat felszámítása napi kamatszámítással történik. A Diákhitel Központ a késedelmi kamat összegének számítására az alábbi képletet alkalmazza:

A késedelmi kamatláb mértéke:

Amennyiben havi törlesztőrészlete nem érkezik be tárgyhó 12. napjáig, abban az esetben késedelmi kamat kerül rá felszámításra. 
Hátraléka naponta nő a késedelmi kamat összegével, egészen addig, amíg nem rendezi tartozását. Mielőtt hátralékát kifizetné, Diákhitel Direkt fiókjában vagy telefonos ügyfélszolgálatunknál célszerű megtudakolni az elmaradás pontos összegét.

Szerződés felmondása

Az Üzletszabályzat értelmében a Diákhitel Központnak kötelessége azonnali hatállyal felmondani a hitelszerződést:

Törlesztőrészlet megérkezése: tárgyhó 12. napja.

Az ügyintézéskor be kell mutatni:

Az eljárás indítása díj és illetékmentes, a hitel törlesztése a szerződésben leírtak szerint történik.

Diákhitel Központ

Magyar Nemzeti Bank

Nyelvtanulási Diákhitel

Idegennyelv-tanulás és nyelvvizsga bizonyítványszerzés céljából a Nyelvtanulási Diákhitel 2020.04.30-ig lehetett igénybe venni.

A felvett Nyelvtanulási Diákhitelek 2020.05.01-től automatikusan Diákhitel Plusz típusú hitellé módosulnak, erről minden érintetett ajánlott levélben tájékoztat a Diákhitel Központ. A korábbi 1,99%-os hitelkamat 0%-ra csökken, ez a kamatmentesség a futamidő végéig megmarad, a törlesztőrészlet (amennyiben nem történik előtörlesztés) a futamidő végéig szintén változatlan marad.

Diákhitel Plusz

A Diákhitel Plusz egy 2020. május 1. – 2020. december 31. között igényelhető, államilag támogatott, kamatmentes, teljesen szabad felhasználású hitellehetőség.

Diákhitel Plusz felvételére az jogosult, aki:

és

A legkisebb felvehető összeg 100 ezer  forint, a legmagasabb pedig 500 ezer  forint lehet felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak.

Diákhitel1 és Diákhitel2

Diákhitel Plusz

Bankkártyás fizetés 

1/2012 (I.20.) kormányrendelet a hallgatói hitelrendszerről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról

NISZ ZRT.