NKVH: Fiók visszakapcsolása

Amennyiben a természetes személy ügyfél regisztráció inaktiválása iránt nyújtott be kérelmet, azonban az annak alapjául szolgáló állapot már nem áll fenn (vagyis folytatná tevékenységét), illetve egyéb más okból kikapcsolt regisztrációját fenntartani kívánja, akkor kérelmezheti fiókjának visszakapcsolását.

Kulcsszavak: fiók visszakapcsolása iránti kérelem, kérelem természetes személyek részére, klímavédelemért felelős hatóság, természetes személy

Az a természetes személy (ügyfél), aki tevékenységét folytatná, illetve egyéb más okból kikapcsolt regisztrációját fenntartani kívánja.

A kitöltött „Fiókvisszakapcsolás iránti kérelem (Természetes személy)” megnevezésű formanyomtatványt benyújtani a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál emailben, személyesen vagy postai úton, illetőleg a SZÜF útján elektronikus űrlap formájában.

A természetes személy ügyfél (illetve a vállalkozás, melynek dolgozója a természetes személy mint képesített szakember) nem folytathat jogszerűen tevékenységet az adott képesítési kategóriában, amennyiben a természetes személy ügyfél regisztrációja inaktív, és fiókjának visszakapcsolását nem kérelmezte.

Hatóságra vonatkozó ügyintézési határidő:

Az ügyintézési határidő tekintetében a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdése az irányadó.

Az ügyintézési határidőbe (25 nap) nem számít be

a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és

b) - ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

„Fiókvisszakapcsolás iránti kérelem (Természetes személy)” megnevezésű formanyomtatvány vagy a SZÜF útján benyújtott elektronikus űrlap kitöltve

Az eljárás illetékmentes

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Fővárosi Törvényszék

A döntéssel szemben – amely a közléssel véglegessé válik – a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál jogszabálysértésre, jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per kezdeményezésére irányuló keresetlevél benyújtással lehet jogorvoslattal élni. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Forint, azaz harmincezer forint, azonban a per tárgyára tekintettel a közigazgatási perben a kérelmezőt tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. A keresetlevélben a per tárgyaláson történő elbírálása kérhető. A törvényszék előtt a jogi képviselet kötelező.

Fiókvisszakapcsolás iránti kérelem (Természetes személy)

NKVH