KAPOSVÁR - Rendkívüli települési támogatás - Beiskolázási segély

A tanévkezdés megkönnyítése érdekében rendkívüli települési támogatás keretén belül nyújtható támogatás.

Kulcsszavak: rendkívüli települési támogatás, beiskolázási segély

A tanévkezdés megkönnyítése érdekében nyújtható rendkívüli települési támogatás, az általános iskolában, gimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában nappali tagozaton tanulmányokat folytató gyermek és fiatal felnőttek részére a 23. életévének betöltéséig, feltéve, hogy családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 200 %-át nem haladja meg és vagyona a család tagjainak nincs.

A beiskolázási segély évente egy alkalommal igényelhető, melyet az erre rendszeresített formanyomtatványon Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteréhez címezve lehet benyújtani. A kérelmek elbírálása az Ákr-nek megfelelően történik. A megállapított támogatás összegének célzott felhasználásáról el kell számolni.

Amennyiben a támogatás összege nem megfelelően kerül felhasználásra, vagy az előírt határidőig elszámolási kötelezettségének a jogosult nem tesz eleget, úgy  részére egy évig újabb támogatás nem állapítható meg.

A kérelem benyújtási határideje tárgyév július 1-e és szeptember 15-e közötti időszak. A határidő elmulasztása jogvesztő.

  1. Az adott tanulmányi évre vonatkozó iskolalátogatási igazolást a tanulmányi jogviszony fennállásáról.
  2. Fiatal felnőtt saját jogcímen benyújtott kérelméhez a szülők jövedelemigazolásait.
  3. Egyéb, a támogatás megállapítását megalapozó igazolásokat.
  4. Kiskorú igénylő esetén, a család jövedelem igazolásait
  5. Egyéb a támogatás megállapítását megalapozó igazolások.

A kérelem benyújtása illetékmentes.

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Közigazgatási Igazgatóság, Szociális Iroda Kaposvár, Fő u. 52.

A döntés ellen Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címzett, de a Szociális Irodán benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY űrlap

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete.

Kaposvár Település