MISKOLC - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult a gyermek, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a jogszabályban rögzített mértéket.

Kulcsszavak: MISKOLC - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Jogosult a gyermek, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon / hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog/ értéke nem haladja meg

a) külön-külön számítva a nyugdíjminimum összegének hússzorosát, vagy

b) együtt számítva a nyugdíjminimum összegének hetvenszeresét.

Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű

Az eljárás kérelemre indul, melyet a Miskolc Megyei Jogú Város  Polgármesteri Hivatala által rendszeresített nyomtatványokon lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

Papír alapon benyújtható űrlap

Formanyomtatvány a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához A) lap valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához B) lap v1.1

Munkáltatói igazolás v1.1

Elektronikus űrlap

Formanyomtatvány a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához A) lap valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához B) lap v1.1

Munkáltatói igazolás v1.1

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

A kedvezmény az alábbi támogatások igénybevételére jogosít:

Gyermekétkeztetés esetén

Miskolc Település