HKÉR - Az egyházi, nemzetiségi önkormányzati és nem állami humánszolgáltatást nyújtó fenntartók támogatásával kapcsolatos keresetlevelek, fellebbezések, fizetési kedvezmény iránti kérelmek, beadványok

Az egyházi, nemzetiségi önkormányzati és nem állami köznevelési intézményfenntartók, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, szolgáltatást nyújtó fenntartók támogatásával kapcsolatos keresetlevelek, fellebbezések, fizetési kedvezmény iránti kérelmek, beadványok, jelzések

Kulcsszavak: egyház, nemzetiségi önkormányzat, nem állami, szociális, köznevelési,támogatás, jogorvoslat, fellebbezés, keresetlevél, bírói felülvizsgálat, hiánypótlás, felügyeleti eljárás, felhívás, fizetési kedvezmény

Egyházi, nemzetiségi önkormányzati és nem állami köznevelési intézményfenntartók, szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, szolgáltatást nyújtó fenntartók

Az elektronikus ügyintézés az  „Ügyintézés indítása” gomb megnyomásával indítható.

Fellebbezés esetén

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 116. §-a alapján a fenntartókat a központi költségvetésből megillető támogatások ügyében a Magyar Államkincstár illetékes Megyei Igazgatósága által hozott elsőfokú fellebbezhető döntések esetében van helye fellebbezésnek. 

A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése alapján a Kincstár területi szerveinek hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben - ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a fellebbezés elbírálására jogosult szerv és a felügyeleti szerv a Kincstár központi szerve.

A fellebbezést az első fokú döntés közlésétől számított 15 napon belül, az azt meghozó hatóságnál, azaz a Magyar Államkincstár fenntartó székhelye szerint illetékes Megyei Igazgatóságánál kell benyújtani.

A fellebbezést kötelező indokolni. Fellebbezni az alábbi együttes feltételek szerint csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A Kincstár központi szervének másodfokú döntése ellen nyitva áll a bírói felülvizsgálat lehetősége.

Keresetlevél esetén

A fenntartókat a központi költségvetésből megillető támogatások ügyében a Magyar Államkincstár másodfokú szerve által meghozott döntések ellen közigazgatási per kezdeményezhető.

Felhívásra hiánypótlás, nyilatkozattétel, egyéb dokumentumok benyújtása esetén

A fenntartókat a központi költségvetésből megillető támogatások ügyében kibocsájtott hiánypótlásra, nyilatkozattételre, egyéb dokumentumok benyújtására vonatkozó felhívásra a felhívásban szereplő dokumentumokat, nyilatkozatokat a Magyar Államkincstár felhívást kibocsájtó szervéhez kell benyújtani.

Fizetési kedvezmény iránti kérelem esetén

A fenntartók által a központi költségvetésből igénybevett támogatásokkal kapcsolatos visszafizetési kötelezettség esetén fizetési kedvezmény iránti kérelmet

a Magyar Államkincstár fenntartó székhelye szerint illetékes Megyei Igazgatóságánál a teljesítési határidő lejárta előtt kell benyújtani.

Egyéb kérelem, felügyeleti eljárás szükségességének jelzése esetén

Az egyéb kérelmek ügytípus a fenntartókat a központi költségvetésből megillető támogatásokkal kapcsolatos, fentiekbe nem tartozó egyéb kérelmek benyújtására, illetve a kizárólag hivatalból indítható felügyeleti eljárás szükségességének jelzésére szolgál.

Amennyiben az érintett kötelezettségmulasztása esetén bármilyen következmény lép életbe, úgy arról ebben a mezőben kell tájékoztatni.

Fellebbezés esetén

A fellebbezést az első fokú döntés közlésétől számított 15 napon belül, az azt meghozó hatóságnál, azaz a Magyar Államkincstár fenntartó székhelye szerint illetékes Megyei Igazgatóságánál kell benyújtani.

Keresetlevél esetén

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. §-a alapján a keresetlevelet a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell az elsőfokon eljárt közigazgatási szervnél, azaz a Magyar Államkincstár fenntartó székhelye szerint illetékes Megyei Igazgatóságánál kell benyújtani.

Felhívásra hiánypótlás, nyilatkozattétel, egyéb dokumentumok benyújtása esetén

A felhívásban szereplő dokumentumokat, nyilatkozatokat a Magyar Államkincstár felhívást kibocsájtó szervéhez, a felhívásban megjelölt határidőig kell benyújtani.

Fizetési kedvezmény iránti kérelem esetén

A fenntartók által a központi költségvetésből igénybevett támogatásokkal kapcsolatos visszafizetési kötelezettség esetén fizetési kedvezmény iránti kérelmet a teljesítési határidő lejárta előtt a Magyar Államkincstár fenntartó székhelye szerint illetékes Megyei Igazgatóságánál kell benyújtani.

Egyéb kérelem, felügyeleti eljárás szükségességének jelzése esetén

Az egyéb kérelmek ügytípus a fenntartókat a központi költségvetésből megillető támogatásokkal kapcsolatos, fentiekbe nem tartozó egyéb kérelmek benyújtására, illetve a kizárólag hivatalból indítható felügyeleti eljárás szükségességének jelzésére szolgál.

Fellebbezés, keresetlevél esetén

- Fellebbezés, keresetlevél, illetve amennyiben a fellebbezést, keresetet benyújtó szükségesnek tartja, a fellebbezés, kereset alátámasztására szolgáló dokumentumok;

Felhívásra hiánypótlás, nyilatkozattétel, egyéb dokumentumok benyújtása esetén

A felhívásban megjelölt dokumentumok

Fizetési kedvezmény iránti kérelem esetén

- Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatást nyújtó fenntartók esetén az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 25. §-ában foglaltak szerint

- Köznevelési intézményfenntartók esetén a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 37/N. §-ban foglaltak szerint.

Valamennyi kérelem esetén

Jogi képviselő útján eljáró ügyfél esetén meghatalmazás az ügyfél részéről;

Fellebbezés és keresetlevél esetén az első, illetve másodfokú döntésben foglaltak szerint;

Fizetési kedvezmény és egyéb kérelem esetén amennyiben az 1990. évi XCIII. tv. 5. §-a szerinti személyes illetékmentesség nem áll fenn, az elsőfokú hatósági eljárásért 3000 Ft illeték fizetendő.

 

Felettes szerv:

Jogorvoslat:

Magyarország tárgyévi központi költségvetéséről szóló törvény;

2016. évi CL. törvény;

2017. évi I. törvény;

310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet;

1993. évi III. törvény;

1997. évi XXXI. törvény;

489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

2011. évi CXC. törvény;

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet;

1990. évi XCIII. törvény

MÁK_ÖF