MISKOLC - Lakásfenntartási támogatás

Lakásfenntartási támogatásban részesülhet az a személy, akire nézve teljesülnek a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételek, és a támogatásra vonatkozóan megfelelő tartalommal kérelmet nyújt be.

Kulcsszavak: MISKOLC - Lakásfenntartási támogatás

Lakásfenntartási támogatásban részesülhet az a személy, aki a város közigazgatási területén lévő

a) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. § 6. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő ingatlanban életvitelszerűen lakik, és

b) önkormányzati bérlakás esetén lakásának bérleti jogát nem a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának - lakások bérletéről szóló - 25/2006. (VII.12.) rendelete 2. § (3) bekezdés a) pontja alapján szerezte, és

c) a kérelem benyújtásának időpontjában - az érintett ingatlanban - az egy főre eső lakás alapterülete eléri a 6 négyzetmétert, valamint

d) az ingatlan megfelel az e rendelet 18. § (2) bekezdésében szabályozott feltételeknek.

A jogosultság  megállapításánál figyelembe vehető havi nettó jövedelem nem haladhatja meg

a)  egyszemélyes háztartás esetében a nyugdíjminimum   250 %-át,
b)  két személyes háztartás esetében  a nyugdíjminimum  450 %-át,
c)   többszemélyes háztartás esetében a nyugdíjminimum 700 %-át, továbbá
a háztartás tagjai  egyikének sem lehet vagyona.

Az eljárás kérelemre indul, melyet a Miskolc Megyei Jogú Város  Polgármesteri Hivatala által rendszeresített nyomtatványokon lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

Papír alapon benyújtható űrlap

Igazolás bérbeadás jellegéről lakásfenntartási támogatás megállapításához v1.1

Kérelem lakásfenntartási támogatás megállapításához v1.1

Vagyonnyilatkozat lakásfenntartási támogatáshoz v1.1

Elektronikus űrlap

Igazolás bérbeadás jellegéről lakásfenntartási támogatás megállapításához v1.1

Kérelem lakásfenntartási támogatás megállapításához v1.1

Vagyonnyilatkozat lakásfenntartási támogatáshoz v1.1

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Támogatás havi összege október 1. - március 31. közötti időszakra havi  5.400,-Ft.

 

Munkáltatói igazolás:

 

Havi rendszerességgel járó jövedelem esetén: a benyújtást megelőző hónapra vonatkozó a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás;

 

Nyugdíjas kérelmező esetében: tárgy évi nyugdíjösszesítő, valamint utolsó havi nyugdíjszelvény vagy folyószámlakivonat

 

Nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetében: a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem 1 havi átlagát igazoló, adóbevallással már lezárt időszak tekintetében NAV által kiállított jövedelemigazolás, ezen felül a tárgyévi hónapokra vonatkozó nettó jövedelemről szóló igazolás/nyilatkozat

 

Miskolc Település