KAPOSVÁR - Lombikbébi kezelés támogatása

Az Önkormányzata települési támogatást biztosíthat a Kaposvár városban élő és lakóhellyel rendelkező szociálisan rászoruló nőnek, akinek természetes úton nem születhetett gyermeke, így a gyermekvállalás érdekében, végső megoldásként a lombikbébi kezelést veszik ill. kívánják igénybe venni.

Támogatás adható az állam által finanszírozott kezelések mellé kapcsolódó gyógyszerek költségeihez, legfeljebb 50e Ft/év összegben, valamint az állami kezelések kimerítését követően, azok eredménytelensége miatt, az önerőből finanszírozott kezelés költségeihez max. egy alkalommal 100e Ft összegben.

Kulcsszavak: lombikbébi kezelés támogatása

Azon kérelmező aki:

Illetékességi terület: Kaposvár város közigazgatási területe

Hatáskör gyakorlója: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének átruházott hatáskörében a Polgármester

A kérelem benyújtásának helye:
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Közigazgatási Igazgatóság Szociális Iroda
Kaposvár, Fő u. 52.
Tel.: 82/501-501
e-mail: szociroda@kaposvar.hu

A kérelem elbírálásának határideje: 21 nap

 

Fellebbezésre nyitva álló határidő: A közléstől számított 15 napon belül

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata települési támogatást biztosíthat annak a Kaposvár városban élő és lakóhellyel rendelkező szociálisan rászoruló nőnek, akinek természetes úton nem születhetett gyermeke, ezért a gyermekvállalás érdekében, végső megoldásként a lombikbébi kezelést kívánják igénybe venni feltéve, hogy a kérelem benyújtásáig a 40. életévét nem töltötte be és családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 700 %-át (199.500,-Ft) nem haladja meg.

 

 

A támogatás nyújtható az állam által finanszírozott kezelések mellé, az ahhoz kapcsolódó gyógyszerek költségeihez, évente legfeljebb 50.000,-Ft összegben, valamint az állam által finanszírozott kezelések kimerítését követően, azok eredménytelensége esetén a soron következő, önerőből finanszírozott kezelés költségeihez legfeljebb egy alkalommal 100.000,-Ft összegben.

 

A kérelemhez csatolni kell:

A segély felhasználását a támogatást megállapító felhívására megfelelő módon igazolni kell. Amennyiben a jogosult elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget részére újabb támogatást nem állapítható meg.

A segély felhasználását a támogatást a támogatást megállapító felhívására megfelelő módon igazolni kell. Amennyiben a jogosult elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget részére újabb támogatást nem állapítható meg.

A kérelem benyújtása folyamatos.

A kérelem benyújtása illetékmentes.

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Közigazgatási Igazgatóság, Szociális Iroda Kaposvár Noszlopy G. u. 5.

  LOMBIKBÉBI KEZELÉS TÁMOGATÁSA űrlap

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról.

Kaposvár Település