NKVH: Forgalmi Jegyzék számlanyitási kérelem

- Érvényes ÜHG engedéllyel rendelkező létesítmények esetében kötelező üzemeltetői/légijármű üzemeltetői számla,

- Kvótakereskedelmi szándék esetén kereskedési számla,

- Hitelesítőknek hitelesítési számla nyitása a Közösségi Forgalmi Jegyzékben.

Kulcsszavak: jegyzék, ÜHG, kvóta, kereskedelem, kibocsátási egység, visszaadás, regisztráció

Üzemeltetői, illetve légijármű üzemeltetői számla nyitása kötelező minden olyan létesítmény/légijármű üzemeltető számára, amely az EU ETS hatálya alá tartozik.

Kereskedési számlát nyithat bármely természetes vagy jogi személy, a megfelelő dokumentáció benyújtása esetén.

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek, ill. magánszemélyek számára a személyes ügyintézés nem vehető igénybe [Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény 2. § (1) és 9. § (1) bekezdései alapján].

Hatóságra vonatkozó kiállítási határidő:

Üzemeltetői számlatípus esetén az 2019/1122 Felhatalmazáson alapuló Rendelet értelmében az új ÜHG engedély kézhez vételétől számított húsz munkanapon belül az üzemeltető köteles számlanyitási kérelmet benyújtani, amelyet a Hatóság húsz munkanapon belül elbírál.

Egyéb számlatípus esetén az 2019/1122 Felhatalmazáson alapuló Rendelet értelmében a Hatóság rendelkezésére álló ügyintézési határidő húsz munkanap.

A Közösségi Forgalmi Jegyzék által számlanyitáskor generált PDF dokumentum.

Számlatulajdonos nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a Klímagáz Adatbázisban mely személyt (e-mail cím)  kívánja kijelölni a pénzügyi adatokhoz (kiállított számlák) való hozzáféréshez.

A Hatóság felhívja a figyelmet, hogy a számlához tartozó meghatalmazott/további meghatalmazott képviselőknek ki kell tölteni a „Közösségi Forgalmi Jegyzék felhasználói regisztrációs kérelem” című űrlapot, és be kell nyújtani a megfelelő dokumentációt! Amíg ez nem történik meg, a számlanyitási kérelmet a Hatóság nem tudja elfogadni.

 

Az eljárás illetékmentes.

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Fővárosi Törvényszék

A Hatóság nyilvántartásba történő bejegyzésével szemben – amely a közléssel véglegessé válik – a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál jogszabálysértésre, jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per kezdeményezésére irányuló keresetlevél benyújtással lehet jogorvoslattal élni. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Forint, azaz harmincezer forint, azonban a per tárgyára tekintettel a közigazgatási perben a kérelmezőt tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. A keresetlevélben a per tárgyaláson történő elbírálása kérhető. A törvényszék előtt a jogi képviselet kötelező.

NKVH