MISKOLC - Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárás

Az eljárás bejelentésre indul.

Kulcsszavak: MISKOLC - Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárás

Azok, akik Miskolc Megyei Jogú Város illetékességi területén kereskedelmi tevékenységet kívánnak folytatni, valamint a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, az üzleten kívüli kereskedelem és a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében székhelyük Miskolc.

"Bejelentés kereskedelmi tevékenység gyakorlásáról" megnevezésű nyomtatvány megfelelő adattartalommal kell kitölteni.

A kereskedő a rendelet 1. mellékletének A) pontja szerinti adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Amennyiben a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység gyakorlását a kereskedő megszünteti, azt a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 24. § (3) bekezdése szerint a megszűnést követően haladéktalanul köteles bejelenteni.

Ügyintézési határidő: nyilvántartásba vétele 15 nap.

Elektronikus űrlap

 

Adatváltozás bejelentése (kereskedelmi tevékenység) v1.1

Bejelentés kereskedelmi tevékenység gyakorlásáról - A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet előírásai alapján v1.1

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység megszűnésének bejelentése v1.1

 

 

Bejelentéskor kereskedelmi tevékenységi formánként 3.000.-Ft összegű illetéket kell megfizetni. (a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység adataiban történő változás bejelentése és a tevékenység megszüntetésének bejelentése illetékmentes).

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 2.§-a szerint a Kormány kereskedelmi hatóságként és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának szabályairól szóló törvény szerint a szolgáltatás  felügyeletét ellátó hatóságként - a nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazása kivételével – a) mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, az üzleten kívüli kereskedelem és a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében a kereskedő székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzőjét; b) az a) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

A rendelet 6.§ (1) bekezdése szerint a bejelentésnek a rendelet 1. melléklet A) pontjában meghatározott adatokat kell tartalmaznia. A bejelentésről a jegyző a 2. melléklet A) pontjában meghatározott adattartalommal nyilvántartást vezet, mely nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

A jegyző a kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló bejelentést nyilvántartásba veszi, majd a nyilvántartási számmal együtt – elektronikus úton – megküldi a szakhatóságoknak, hatóságoknak, melynek körét a hivatkozott Korm. rendelet 6.§ (2) és (2a) bekezdése határozza meg.

A Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott termékkör esetén - ha az nem tartozik a rendelet 3. mellékletében szabályozott kizárólag üzletben forgalmazható és működési engedélyhez kötött termékekhez - a kereskedő a bejelentés benyújtásával egyidejűleg a kereskedelmi tevékenység végzését elkezdheti.

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

Miskolc Település