Peres, illetve nem peres eljárások során hozott bírósági döntés alapján történő tulajdonszerzéshez hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem

A kormányhivatal az ügyfél erre irányuló kérelmére, valamint a bíróság vagy közjegyző megkeresésére hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy az ügyfél földművesnek minősül vagy a Földforgalmi tv. 10. §-a alapján a föld tulajdonjogát megszerezheti, továbbá megfelel a Földforgalmi tv. 16. § (1) bekezdésében foglaltaknak, és nem állnak fenn a Földforgalmi tv. 27. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglalt elutasítási feltételek.

Kulcsszavak: földhivatal, föld, földtulajdon

Az ügyfél, a bíróság vagy a közjegyző

Hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelmet szükséges benyújtani a megszerezni kívánt föld fekvése szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatalhoz. A hatósági bizonyítvány kiadására irányuló kérelemben a következő adatokat szükséges megjelölni:

Hatóságra vonatkozó kiállítási határidő: sommás eljárásban 8 nap, a kérelem személyesen történő benyújtása esetén 24 óra

Az eljárás illetékmentes.

A föld fekvése szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal

A kérelem elektronikusan, postai úton és személyesen is benyújtható. A hivatalok elérhetőségéről és ügyfélfogadásáról a http://www.foldhivatal.hu/ weboldalon tájékozódhatnak.

A kitöltött nyomtatvány lehetőség szerint PDF-ként kerüljön lementésre. A nyomtatvány a legkönnyebben a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül küldhető be a hivatalhoz.
Az e-papír felületen Kormányhivatali ügyek témacsoportot és Földhivatali ügyek ügytípust kell választani. Címzettnek a föld fekvése szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatalát szükséges kiválasztani. A nyomtatvány az e-papír csatolmányaként megküldhető AVDH hitelesítést követően.

az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198999.355375

a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi tv.)

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161522.344748

BFKH FTFF