Celldömölk - E-Papír szolgáltatás alkalmazása adóügyekben

Az e-Papír egy általános célú elektronikus kérelem űrlap, melynek rövid elnevezése az e-Papír szolgáltatás. Az e-Papír szolgáltatás egy díjmentes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internetkapcsolaton keresztül, elektronikus úton köti össze az ügyfélkapuval rendelkező felhasználókat a Szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel. Az e-Papír minden hitelesen azonosított felhasználó számára elérhető.

Kulcsszavak: adóügy, e-papír

Adózó

Az  e-papír szolgáltatás az elektronikus ügyintézés egyszerű ügyintézési módja, lényegében a papíralapú szabad szöveges küldemény elektronikus változatának megfelelő szolgáltatás, mely kizárólag azon helyi adókat érintő ügyekben vehető igénybe, melyekre az önkormányzati adóhatóságunk nem biztosít az E-önkormányzat Portálon iForm típusú űrlapot.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolattartásának általános szabályait, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító, illetve egyéb szervek informatikai együttműködésével kapcsolatos rendelkezéseit tartalmazza.

Az Eüsztv. 8. § (1) bekezdése alapján az ügyfél – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni.

Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 7. § (1) bekezdés c) pontjának rendelkezése értelmében, ha az ügyfél úgy kíván e-Papír szolgáltatás útján beadvány benyújtani, hogy az ügyre vonatkozóan az elektronikus ügyintézést biztosító szerv elektronikus űrlapot rendszeresít, akkor a beadványt be nem nyújtottnak kell tekinteni.

Tájékoztatom, hogy Celldömölk Városi Önkormányzat adóhatósága az ASP rendszer keretein belül az E-önkormányzat Portálon biztosított (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) iFORM típusú alábbi űrlapokat rendszeresítette, melyek vonatkozásában joghatást kiváltó beadvány nem indítható e-Papíron:

Benyújtó személye: az adózó (meghatalmazó)

Benyújtás formája és módja: gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az adóhatósággal.  Az elektronikus ügyintézés során az e-Papír szolgáltatás kizárólag azon adóügyekben vehető igénybe, melyekre az önkormányzati adóhatóságunk nem biztosít iForm típusú űrlapot.

Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett személy (idetartozik mindenki, aki nem minősül gazdálkodó szervezetnek, egyéni vállalkozónak) főszabály szerint továbbra is papír alapon tarthat kapcsolatot az önkormányzati adóhatósággal. Az ezen körbe tartozó adózó azonban – saját döntése szerint – elektronikus úton is tarthat kapcsolatot az adóhatóságunkkal. Az elektronikus ügyintézés során az e-Papír szolgáltatás kizárólag azon ügyekben vehető igénybe, melyekre az önkormányzati adóhatóságunk nem biztosít iForm típusú űrlapot.

Az adóhatóság esetében az ügyintézési határidő 30 nap.

Papíralapú szabad szöveges helyi adókkal kapcsolatos beadvány a https://epapir.gov.hu linkről indítva

Címzett: Celldömölk Város Önkormányzata

Témacsoport: Önkormányzati igazgatás

Ügytípus: Adóügyek

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi iroda Adócsoport

Vas Megyei Kormányhivatal, 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.

Celldömölk Település