MOK Fogorvosok Területi Szervezete – Tagdíjkedvezmény igénylése

Fogorvos kamarai tag tagdíjkedvezmény igénylése, a jogosultságot igazoló dokumentum másolatok megküldésével.

Kulcsszavak: kamara, fogorvos, fog, adatváltozás, bejelentés, kérelem, tagdíj, tagdíjkedvezmény, GYES, GYED

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) fogorvos tagja a MOK Tagdíjszabályzatában fennálló feltételek alapján, tagdíj kedvezményre jogosult, melynek érvényesítése bejelentéshez kötött.

Magyar Orvosi Kamara - Tagdíjszabályzat szerint,

II. fejezet

1./ A mindenkori tagdíj 50%-át fizetik azok a tagok, akik:

2./ Teljes tagdíjmentességet élveznek azok a tagok, akik:

70. életévüket betöltötték;

A fogorvos kamarai tag a tagdíjkedvezmény igényléséhez rendszeresített űrlap kitöltését követően, az űrlapon megjelölt mellékletekkel együtt, eljuttatja azt, a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete részére.

Erre lehetőség van:

- e-ügyintézés keretében

- postai úton

- személyesen

Magyar Orvosi Kamara - Tagdíjszabályzat szerint,

II. fejezet

3./ A kedvezményre jogosító körülményeket a kedvezményt igénylő tag köteles írásban bejelenteni és igazolni a MOK Országos Hivatalánál vagy a területi szervezeténél, a kedvezmény a bejelentés napját követő hónap első napjától illeti meg a tagot. Késedelmes bejelentés, vagy a bejelentés elmulasztása esetén visszamenőleges igény nem támasztható a kedvezményre.

Amennyiben megszűnik a kedvezményre jogosító körülmény, azt a tag a megszűnés hónapjának utolsó napjáig köteles bejelenteni a MOK Országos Hivatalának vagy a területi szervezetének. Ennek elmulasztása esetén a kamara jogosult a kedvezményes és a teljes tagdíj közötti különbözetet érvényesíteni a mulasztó taggal szemben, a kedvezményre jogosító körülmény megszűnésének hónapját követő hónap első napjáig visszamenőleg.

- Tagdíjkedvezmény igénylésére rendszeresített űrlap

- illetékes Kormányhivatal GYES/GYED/CSED jogosultságra irányuló határozat másolata

- Gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának másolata

Díjmentes!

Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete

cím: 1068 Budapest, Szondi utca 100.

telefon: +36 1 353 2188

e-mail: ugyfelszolgalat@fogorvos.hu

E-ügyintézés kapcsolati adatok:

hosszú név: Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete

rövid név: MOKFTESZ

KRID szám: 617710918

Magyar Orvosi Kamara Országos Elnökség

cím: 1068 Budapest, Szondi utca 100.

telefon: +36 1 269 4391

e-mail: mok@mok.hu

E-ügyintézés kapcsolati adatok:

hosszú név: Magyar Orvosi Kamara

rövid név: MOKOE

KRID szám: 138621341

A tagdíj kedvezmény igénylésére rendszeresített űrlap postai úton is benyújtható. Ebben az esetben az ügyintézés módja:

postacím: MOK Fogorvosok Területi Szervezete 1068 Budapest, Szondi utca 100.

MOK Fogorvosok Területi Szervezete - tagdíjkedvezmény igénylése

Magyar Orvosi Kamara Alapszabálya

Magyar Orvosi Kamara - Tagdíjszabályzat

MOKFTESZ