Tájékoztatás a gazdasági szereplő hamis adatszolgáltatás, valamint jogtalan befolyásolás miatti kizárásáról - Közbeszerzési Hatóság

A Közbeszerzési Hatóság naprakészen vezeti és honlapján közzéteszi a hamis adatszolgáltatás,hamis nyilatkozattétel, valamint jogtalan befolyásolás miatt közbeszerzési eljárásból kizárt gazdasági szereplők listáját, ennek érdekében a mellékelt űrlap segítségével az ajánlatkérő köteles tájékoztatni a Közbeszerzési Hatóságot a kizárásról és a kizárás időpontjáról.

Kulcsszavak: Hamis adat

Kbt. szerinti ajánlatkérők.

A mellékelt űrlap segítségével a Kbt. 62. § (7) bekezdése alapján az ajánlatkérő - az érintett ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevének és címének (székhelyének, lakóhelyének) az eljárás tárgyának és azonosítójának, valamint a kizárás és a kizárt gazdasági szereplő erről való tudomásszerzése időpontjának megjelölésével - köteles tájékoztatni a Közbeszerzési Hatóságot a hamis adatszolgáltatás, valamint a jogtalan befolyásolás miatti kizárásról és a kizárás időpontjáról.

A tájékoztatást elektronikus úton kell benyújtani a Közbeszerzési Hatóság részére. A Közbeszerzési Hatóság egyes szervezeti egységei számára önálló Hivatali Kapuk kerültek létesítésre, az ügyintézéshez szolgáló elektronikus űrlapok pedig a Közbeszerzési Hatóság egyes szervezeti egységeihez tartozó ügyköröknek megfelelően kerültek kialakításra. A hamis adatszolgáltatásról való tájékoztatást a Közszolgálati és Támogató Főosztály számára létesített hivatali kapun keresztül kell benyújtani. Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos részletes információk megtalálhatóak a Hatóság a honlapján a http://www.kozbeszerzes.hu/e-ugyintezes/ címen.

ÁNYK űrlap (Közszolgálati és Támogató Főosztály)

2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG