KAPOSVÁR - Rendkívüli települési támogatás - Utazási támogatás

A 3 év alatti gyermeket nevelő GYED-en, GYES-en, CSED-en lévő személyek részére autóbuszbérlet formájában nyújtható támogatás. Az utazási támogatás feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 200 %-át (57.000.-Ft) ne haladja meg. Az autóbuszbérlet csak a kaposvári helyi tömegközlekedési eszköz igénybevételéhez adható.

Kulcsszavak: rendkívüli települési támogatás, utazási támogatás

Kaposvári lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező ügyfél.

A kérelem benyújtásának módja: formanyomtatványon (személyesen vagy levélben)

A kérelem elbírálásának határideje: 21 nap

Fellebbezésre nyitva álló határidő: A közléstől számított 15 napon belül

A kérelem benyújtása illetékmentes.

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Közigazgatási Igazgatóság, Szociális Iroda Kaposvár Noszlopy G. u. 5.

Az utazási támogatás feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 200 %-át (57.000.-Ft) ne haladja meg. Az autóbuszbérlet csak a kaposvári helyi tömegközlekedési eszköz igénybevételéhez adható.

A támogatás a kérelem benyújtását követő hó 1. napjától, a három év alatti gyermek jogán folyósított GYES, GYED, CSED jogviszony fennállásáig, de legfeljebb tárgyév december 31. napjáig állapítható meg azzal, hogy a jogosultaknak a GYES, GYED, CSED jogviszonyt negyedévente – március, június és szeptember hónapokban – igazolniuk kell. Ennek elmulasztása a támogatás megszűnését vonja maga után.

Az autóbuszbérlet megvásárlásához települési támogatás keretében tömegközlekedési támogatás biztosítható a három vagy több gyermeket nevelő anya, illetve a három vagy több gyermeket igazoltan egyedül nevelő apa számára, amennyiben munkaviszonnyal rendelkezik és a bérlet a munkába járásához szükséges, feltéve, hogy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a nyugdíjminimum 200 %-át (57.000-,Ft-ot) nem haladja meg.

A tömegközlekedési támogatás a legkisebb gyermek 3. életévének betöltését követően, legfeljebb a 8. életévének betöltéséig adható.

A tömegközlekedési támogatás összege havi 3.000,-Ft, mely kizárólag a kaposvári helyi tömegközlekedési eszköz igénybevételéhez szükséges autóbuszbérlet megvásárlásához nyújtható.

A tömegközlekedési támogatásra jogosult a támogatás összegének felhasználásáról utólag – minden hónap 10. napjáig – az utazási igazolványa számával ellátott bérlet becsatolásával köteles elszámolni. Ennek elmulasztása esetén a soron következő támogatás folyósítására nem kerül sor.

A kérelem benyújtása folyamatos.

Illetékességi terület: Kaposvár város közigazgatási területe

Hatáskör gyakorlója: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének átruházott hatáskörében a Polgármester

A kérelem benyújtásának helye:

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Közigazgatási Igazgatóság Szociális Iroda
Kaposvár, Fő u. 52.
Tel.: 82/501-501
e-mail: szociroda@kaposvar.hu

 

UTAZÁSI TÁMOGATÁS (GYES, GYED, CSED) űrlap

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról

Kaposvár Település