Építészeti-műszaki tervezés - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges 

Építészeti-műszaki tervezési tevékenységet csak az folytathat bizonyos kivételektől eltekintve, aki kamarai tagsággal rendelkezik (a kamara tagja az ország egész területén végezheti a tevékenységet).

Kulcsszavak: építészeti-műszaki tervezés, építészet, műszaki tevékenység, építész kamara, kamara, műszkai, tervezés, tevékenység

Az építészeti-műszaki tervezési tevékenységet folytató személy csak olyan szakterületen végezhet tervezési vagy szakértői munkát, amelyhez megfelelő tervezői vagy szakértői jogosultsággal rendelkezik.

 

Nem folytathat építészeti-műszaki tervezési tevékenységet

a) az adott építészeti-műszaki dokumentáció engedélyezésében vagy az annak alapján megvalósítandó építmény kivitelezésének építésfelügyeletében feladatot ellátó hatóság köztisztviselője, kormánytisztviselője vagy állami tisztviselője,

b) az építészeti-műszaki dokumentáció településképi véleményezési eljárásába bevont önkormányzati főépítész.

Kamarai tagság iránti kérelmet kell benyújtania (bizonyos kivételes esetekben enélkül is lehet építészeti-műszaki tervezési tevékenységet végezni).

Aki tervezői jogosultság nélkül végez építési engedélyhez kötött építészeti-műszaki tervezési tevékenységet, azt az építésügyi hatóság kormányrendeletben meghatározott közigazgatási bírsággal sújtja.

Ha a tagnak a tagsági viszonya alatt egyévi tagdíjat meghaladó hátraléka halmozódik fel, a területi kamara elnöksége a tagot – 40 napos határidő biztosításával – a hátralék megfizetésére hívja fel, ennek elmulasztása esetén a kamara a tagsági viszonyt megszünteti és törli a tagot a kamarai tagok nyilvántartásából.

A kérelem benyújtásakor 30 ezer forint igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni az eljáró hatóság számlájára az építészeti-műszaki tervezői tevékenység folytatására engedélyt kérelmező személy.

A területi kamara (az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti közigazgatási hatóságként jár el mérnöki, illetve építészeti tevékenység engedélyezése, az engedély visszavonása és az ezzel összefüggő névjegyzékbevétel, illetve a névjegyzékből való törlés, a mérnöki, illetve az építészeti tevékenységre való jogosultságról hatósági igazolvány kiállítása ügyében).

Országos kamara

A szakmai kamarák vezetik az építészeti-műszaki tervezői, településtervezői, településrendezési szakértői, építésügyi műszaki szakértői, energetikai tanúsítói, építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező természetes és jogi személyek egységes elektronikus névjegyzéki hatósági nyilvántartását.

 

Kivételek a kamarai tagság alól:

Ki lehet kamarai tag?

A kamarai tag az lehet, aki

Ki nem vehető fel a kamarába?

Keresés a kamarai névjegyzékben:

https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek#Nevjegyzek

1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

NISZ ZRT.