Tevékenységi körök bejelentése a NAV felé

A cégbírósághoz benyújtott adatokon túl az állami adó- és vámhatóság részére bejelentendő adatok és az azokban bekövetkezett változások bejelentése.

A 18T201T adatlap kitöltésével, cégszerű aláírásával és az állami adó- és vámhatósághoz történő eljuttatásával (postai úton vagy elektronikus úton) tehet eleget az adózás rendjéről szóló törvényben előírt bejelentési, illetve változásbejelentési kötelezettségének. A tevékenységek besorolása mindenkor hatályos, a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerének (TEÁOR) szerint történik. A tevékenységi körök változását az állami adó- és vámhatóságnál kell bejelenteni.

Kulcsszavak: tevékenységi kör változás, bejelentés, vállalkozás, tevékenység, tevékenységi kör, bejelentés, változásbejelentés, nav, nemzeti adó- és vámhivatal, adóhatóság, adóhivatal

Az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti képviselő, meghatalmazott

A változásbejelentés a 18T201T adatlap kitöltésével és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé történő beküldésével tehető meg. 

A bejelentési kötelezettség elmulasztása mulasztási bírság kiszabását vonja maga után.

A változást az annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül kell bejelenteni.

Formanyomtatvány és a bejelentett adatokat igazoló okirat másolata;

18T201T BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre kötelezett jogi személyiségű vállalkozások és egyéni cégek részére

Elektronikus úton elküldött adatlap esetén az okiratot szkennelt formában csatolhatja. Az okirat csatolása elősegítheti a bejelentett adatok valódiságának megállapítását. Az okirat csatolásának hiányában - a tényállás tisztázása érdekében - utólagos adategyeztetés válhat szükségessé.

Az eljárás illetékmentes. 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

ÁNYK (Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram)

a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény

az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény

az adó és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról

NAV