Celldömölk - Közterület, közút eltérő használata iránti kérelem

A közterületek alapvető rendeltetése a magánterületek térbeli kapcsolatának biztosítása, a közművek elhelyezése, a közúti és gyalogos közlekedés biztosítása, zöldterületek kialakításához, a kikapcsolódáshoz, szórakozáshoz, szabadidő eltöltéshez, a felvonuláshoz, gyülekezéshez, közösségi megnyilvánuláshoz, emlékhelyek kialakításához helyszín biztosítása. A közterületet rendeltetésének megfelelően bárki szabadon használhatja. Amennyiben e közös használatban lévő területeket valaki rendeltetésétől eltérően kívánja használni, arra engedélyt kell kérnie.

Kulcsszavak: közterület használat, közút használat

Az ügyindítást annak kell kezdeményeznie, aki közterületet rendeltetésétől eltérően kívánja használni. Lehetőség van meghatalmazott útján történő ügyintézésre.

A közterület-használati engedély kérelem benyújtása előtt az adott útszakasz kezelőjét fel kell keresni a szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzése miatt. Városi fenntartású utak esetében a jegyző (Tel: 95/777-801), állami fenntartású utak esetében a Magyar Közút Nonprofit Zrt. az illetékes.

Továbbá a kereskedelmi, illetve a vendéglátó-ipari tevékenységekkel összefüggő közterület-használati engedély benyújtása előtt be kell mutatni a kereskedelmi nyilvántartásba vételi igazolást, vagy a működési engedélyt. Közterület-használati kérelmet kell a tényleges használat előtt benyújtani.

Egyéni vállalkozók esetében csak MŰKÖDŐ tevékenységű egyéni vállalkozásra vonatkozólag van lehetőség kiadni a közterület-használati engedélyt.

A kérelem papíralapon vagy elektronikus úton nyújtható be. Amennyiben a kérelmező az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében elektronikus ügyintézésre kötelezett, kérelmét kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

Aki közterületet érvényes engedély nélkül használ, megszegi a közösségi együttélés alapvető szabályait, köteles a használatot haladéktalanul megszüntetni, és a közterületet – saját költségén, bárminemű kártalanítási igény nélkül – az eredeti állapotának megfelelően helyreállítani, illetve ellene közigazgatási bírság állapítható meg.

Legalább a közterület-használat megkezdése előtt 8 nappal szükséges előterjeszteni a közterület-használati engedély iránti kérelmet.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolata (Pl.: működési engedély, igazolás kereskedelmi tevékenység bejelentéséről, őstermelői igazolvány, igazolás vállalkozó nyilvántartásba vételéről, stb.).

Az elektronikusan benyújtható űrlap az E-Önkormányzati Portálon került publikálásra.

A portálra való belépés és az "Ügyindítás" gombra kattintás után az űrlapkeresőbe írja be az űrlap nevét (Közterület, közút eltérő használata iránti kérelem), vagy az "Ágazat"-nál válassza ki a "Településüzemeltetési, vagyonkezelési ügyek" lehetőséget, valamint az "Ügytípus"-nál a "használat" lehetőséget!

A talált űrlapok listájából a megfelelő űrlap "Online kitöltés" gombjára kattintva töltődik be a kívánt űrlap.

Az eljárás illeték- és igazgatás szolgáltatási díjmentes.

A közterület-használati díjat a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről, valamint a közterületek bontásáról szóló 26/2008. (IX.3.) önkormányzati rendelete határozza meg. 

 

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal 

Műszaki Iroda

A benyújtott kérelem a közterület-használatára nem jogosítja fel a kérelmezőt, az csak engedély birtokában használható.

A közterület rendeltetéstől eltérő célú használata határozott, legfeljebb kettő év időtartamig engedélyezhető. 

A közterület-használati engedély érvényes:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény

Celldömölk Város Önkormányzata képviselő-testületének 26/2008. (IX.3.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről, valamint a közterületek bontásáról

Celldömölk Település