Jogi személy nemzetbiztonsági átvilágítása

A cégellenőrzést az Alkotmányvédelmi Hivatal (a továbbiakban: AH) végzi, melynek célja az irányadó jegyzékbe történő felkerülés. Az irányadó jegyzék egy, az AH által vezetett nyilvántartás azon gazdasági szereplőkről, amelyek – a cégellenőrzést követően –megfelelnek annak, hogy a Törvény szerint kiírt védelmi és a biztonsági célú beszerzési eljárásokon ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy kiemelt alvállalkozóként részt vehessenek.

Kulcsszavak: cégellenőrzés, átvilágítás, nemzetbiztonság, alkotmányvédelmi hivatal, alkotmányvédelem, ellenőrzés

A cégellenőrzést, azaz az irányadó jegyzékre való felvételét bármely a jegyzéken nem szereplő és telephely biztonsági tanúsítvánnyal nem rendelkező gazdasági szereplő kezdeményezheti, ez az úgynevezett előzetes minősítés.

A cégellenőrzés eljárását a közbeszerzés során ajánlatkérő fél is kezdeményezheti, a jegyzéken nem szereplő részvételre jelentkező vagy az eljárásban kiemelt alvállalkozóként bevonni kívánt gazdasági szereplő tekintetében. Ez az úgynevezett beszerzési eljáráshoz kötődő minősítés.

A felvételt kérő gazdálkodó szervezetnek a miniszteri rendeletben meghatározott minta szerint kitöltött adatlapokat, nyilatkozatokat, valamint a számlát vezető banki igazolásokat kell megküldenie az AH-nak.

Az irányadó jegyzék egy, az Alkotmányvédelmi Hivatal (a továbbiakban: AH) által vezetett nyilvántartás azon gazdasági szereplőkről, amelyek – a cégellenőrzést követően – megfelelnek annak, hogy a törvény szerint kiírt védelmi és a biztonsági célú beszerzési eljárásokon ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy kiemelt alvállalkozóként és egyéb közreműködőként részt vegyenek.

Az irányadó jegyzék nem nyilvános, arról az ajánlatkérő írásban kérhet tájékoztatást, amelyre 5 munkanapon belül az AH írásban, vagy az ajánlatkérő által megadott elektronikus levélcímre tájékoztatást küld.

Az eljárás díj- és illetékmentes.

Alkotmányvédelmi Hivatal

Az Országgyűlés a nemzetbiztonsági szolgálatok parlamenti ellenőrzését Nemzetbiztonsági Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) közreműködésével látja el.

7/2017. (VI. 13.) HM rendelet mellékleteiben meghatározott adatlap és nyilatkozatok.

2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről

418/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet a nemzetbiztonsági ellenőrzés és a felülvizsgálati eljárás során a biztonsági kérdőív kitöltésének eljárási szabályairól, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentésének rendjéről

1995. évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról

2016. évi XXX. törvény a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről

7/2017. (VI.13.) HM rendelet a biztonsági beszerzési eljárásokban részvételre jogosult gazdasági szereplők jegyzékével összefüggő előzetes minősítés, eljáráshoz kötődő minősítés és a jegyzéken tartás során alkalmazandó iratmintákról, valamint a jegyzék tartalmi elemeiről

NISZ ZRT.