345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet, továbbá a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 28/A. §-a alapján vezetett címnyilvántartás alapján az illetékességi területén lévő ingatlanok vonatkozásában címnyilvántartási igazolást (hatósági bizonyítványt) állít ki a polgár kérelmére.

">

Pécs – Címnyilvántartási igazolás kiadása

A jegyző a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet, továbbá a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 28/A. §-a alapján vezetett címnyilvántartás alapján az illetékességi területén lévő ingatlanok vonatkozásában címnyilvántartási igazolást (hatósági bizonyítványt) állít ki a polgár kérelmére.

Kulcsszavak: lakcím, címkezelés, hatósági bizonyítvány.

Bárki, akinek a hatósági bizonyítvány kiállításához jogos érdeke fűződik és azt kérelmében igazolja.

Az eljárás megindításához kérelmet kell benyújtani.

Hatóságra vonatkozó határidő:

8 nap.

Minden esetben szükséges:

Esetlegesen csatolandó:

Az eljárás illetékmentes.

Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője.

Baranya Megyei Kormányhivatal.

Az eljárás során hozott döntések ellen fellebbezésnek van helye.

Pécs Település