Hatósági bizonyítvány kiállítása földtulajdon szerzési jogosultságról (árverés)

A kormányhivatal az ügyfél erre irányuló kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy az ügyfél földművesnek minősül vagy a Földforgalmi tv. 10. §-a alapján a föld tulajdonjogát megszerezheti, továbbá megfelel a Földforgalmi tv. 16. § (1) bekezdésében foglaltaknak, és nem állnak fenn a Földforgalmi tv. 27. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglalt elutasítási feltételek.

Kulcsszavak: földhivatal, föld, földtulajdon, árverés

Az olyan földműves, akinek a lakóhelye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa az adás-vétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van.

Hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelmet kell benyújtani, melyhez ajánlott, de nem kötelező a Földhivatali Portál http://www.foldhivatal.hu/content/view/23/27/ menüpontjából .doc, illetve .pdf formátumban egyaránt letölthető kétféle nyomtatvány használata (attól függően, hogy végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárással összefüggő árverésre, vagy a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek árverésére kerül sor).

Amennyiben nem nyomtatványon nyújtja be kérelmét, a hatósági bizonyítvány kiadására irányuló kérelemben a következő adatokat szükséges megjelölni:

a szerzéssel érintett tulajdoni hányadot.

Hatóságra vonatkozó kiállítási határidő: sommás eljárásban 8 nap, a kérelem személyesen történő benyújtása esetén 24 óra

díjmentes

A föld fekvése szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatal.

közigazgatási per

A kérelem elektronikusan, postai úton és személyesen is benyújtható. A hivatalok elérhetőségéről és ügyfélfogadásáról a http://www.foldhivatal.hu/ weboldalon tájékozódhatnak.

www.foldhivatal.hu/images/nyomtatvany/foldmuvesny/arvereshez_kerelem.doc

www.foldhivatal.hu/images/nyomtatvany/foldmuvesny/nfa_arvereshez_kerelem.doc

A kitöltött nyomtatvány lehetőség szerint PDF-ként kerüljön lementésre. A nyomtatvány a legkönnyebben a https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül küldhető be a hivatalhoz.
Az e-papír felületen Kormányhivatali ügyek témacsoportot és Földhivatali ügyek ügytípust kell választani. Címzettnek a föld fekvése szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatalt szükséges kiválasztani. A nyomtatvány az e-papír csatolmányaként megküldhető AVDH hitelesítést követően.

Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=198999.330679

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi tv.)

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161522.344748

BFKH FTFF