Minősített ajánlattevők hatósági hivatalos jegyzékének vezetése - Közbeszerzési Hatóság

A Közbeszerzési Hatóság vezeti a minősített ajánlattevők hivatalos hatósági jegyzékét. A Kérelmező bármikor kérheti minősítését és a hatósági hivatalos jegyzékbe vételét az előírt adatok, tények bemutatása, a szükséges igazolások, nyilatkozatok vagy egyéb dokumentumok csatolása mellett.  A közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának igazolására, továbbá az alkalmassági minimum követelmény(ek)nek való megfelelés igazolására köteles elfogadni a hatósági hivatalos jegyzékben szereplés tényét a Hatóság által vizsgált minősítési feltételek vonatkozásában.

Kulcsszavak: Minősített ajánlattevők

A Közbeszerzési Hatóság egyes szervezeti egységei számára önálló Hivatali Kapuk kerültek létesítésre, az ügyintézéshez szolgáló elektronikus űrlapok pedig a Közbeszerzési Hatóság egyes szervezeti egységeihez tartozó ügyköröknek megfelelően kerültek kialakításra. 

A Közbeszerzési Hatóság honlapján található https://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/minositett-ajanlattevok linken a Kérelmező megtalálja mindazon dokumentumokat, amelyek a minősített ajánlattevők hatósági hivatalos jegyzékébe történő felvételéhez, a bejegyzés megújításához szükségesek. A dokumentumok a Közbeszerzési Hatóság hivatali kapujára kell megküldeni. A Közbeszerzési Hatóság Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának Hivatali Kapujának adatai: Név: KHFNKF 

KRID: 746881166
 

ÁNYK űrlapok: KHFNKF_mat.jar (kérelem); KHFNKF_kozig_per_mat.jar  (közigazgatási per kezdeményezése)

Adatbejelentő lap

Közbeszerzési Hatóság

321/2015. (IX. 30.) Korm. rendelet

2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG