választójogból való kizáró ok.

">

Igazolás választójogról (NVI)

Bármely nagykorú polgár kérheti a Nemzeti Választási Irodától annak igazolását, hogy a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartása alapján vele szemben nem áll fenn választójogból való kizáró ok.

Kulcsszavak: gondnokolt, közügyektől eltiltás, bíróság, NVI, választás, választójog gyakorlásából való kizárás

Minden nagykorú polgár.

Az igazolás iránti kérelem benyújtható elektronikus, illetve postai úton egyaránt:

A kérelmének a személyazonosító adatait (név, születési név, születési hely, személyi azonosító vagy magyar hatóság által kiállított személyazonosító okmány száma) kell tartalmaznia.

Az igazolás iránti kérelem bármikor benyújtható.

A kérelmen kívül nincs szükséges egyéb dokumentumot benyújtására.

A kérelem benyújtása fizetési kötelezettséggel nem jár.

Nemzeti Választási Iroda

Székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 3.
Postai címe: Nemzeti Választási Iroda, 1397 Budapest, Pf.:547.

Telefon: 06-1-795-3310
Fax: 06-1-795-0786

Email: visz[kukac]nvi.hu
Honlap: http://www.nvi.hu

További kapcsolattartási és ügyfélfogadási adatok: https://www.valasztas.hu/elerhetosegi-adatok

 

Amennyiben a Nemzeti Választási Iroda arról úgy dönt, hogy az igazolás nem adható ki, az Iroda ezen döntésével szemben kifogást lehet benyújtani. A kifogást a Nemzeti Választási Bizottság bírálja el. A kifogást kizárólag írásban lehet benyújtani, szóbeli előterjesztésre (pl. telefonon vagy személyesen jegyzőkönyvbe vetetni) nincs lehetőség. A kifogást a Nemzeti Választási Irodához kell benyújtani:

A kifogásnak tartalmaznia kell:

A kifogás a Nemzeti Választási Iroda értesítése kézhezvételének napjától a sérelmezett állapot (választójogosultságának visszanyerése miatti törlés hiánya a választójoggal nem rendelkezők nyilvántartásából) fennállásáig bármely időpontban benyújtható.

A Nemzeti Választási Bizottság a kifogást azon bizonyítékok alapján fogja elbírálni, amelyeket a kifogásban előadott, illetve amely dokumentum(ok)at a kifogáshoz csatolt (választójogosultságának visszanyeréséről szóló nyilatkozat, okirat, egyéb dokumentum).

Amennyiben a Nemzeti Választási Bizottság  kifogásnak helyt ad és jogszabálysértést állapít meg, a Nemzeti Választási Irodát az adatainak a választójoggal nem rendelkezők nyilvántartásából való törlésére, valamint az igazolás kiadására kötelezi.

Ha a Nemzeti Választási Bizottság a kifogásnak nem ad helyt, azt elutasítja.

Ha a Nemzeti Választási Bizottság eljárási kötelességének nem tesz eleget, Ön kifogást terjeszthet elő a Kúriához.

Az igazolás kézbesítése postai úton vagy elektronikusan történik.

A választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartása a Nemzeti Választási Iroda által vezetett nyilvántartás, amelybe felveszi azon nagykorú, valamint a tizenhetedik életévét betöltött kiskorú polgárt,

  1. akit a belátási képességének korlátozottsága miatt a választójogból kizártak, vagy
  2. aki büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti, vagy
  3. akit a közügyek gyakorlásától eltiltottak vagy
  4. aki a szabadságvesztés-büntetését tölti.

Nagykorú polgár a 18. életévét betöltött, vagy – ha nem töltötte be a 18. életévét – a házasságkötéssel nagykorúvá vált személy.

Az igazolás tartalmazza a polgár nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, valamint azt, hogy a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartása alapján vele szemben fennáll-e a választójogból való kizáró ok.

Ha a polgár a választójogosultságát visszanyerte, akkor adatai a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartásából törlésre kerülnek.

Az adatkezelési tájékoztatót itt érheti el.

 

2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról 98-100. §

1990. évi CXIII. törvény az illetékekről

NVI