Magánszemély által benyújtott fémjelzési kérelem

Budapest Főváros Kormányhivatalának Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálya a fémjelzési kötelezettség alá tartozó nemesfém tárgyakat anyaguk és egyéb törvényes kellékeik megállapítása végett megvizsgálja, és ha a vizsgálat szerint a nemesfém tárgy a jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelel, azt annak finomsági fokát igazoló fémjellel ellátja (fémjelzés). Magánszemélyek a tulajdonukban lévő nemesfém tárgyakat fémjelzésre az eredeti vámokmányok, vagy a vámmentességet igazoló okmányok, vagy a tulajdonjogukat igazoló dokumentumokkal együtt mutathatják be a hatóságnak.

Kulcsszavak: Nemesfém, magánszemély, fémjelzés

Magánszemélyek

Magánszemélyek a tulajdonukban lévő nemesfém tárgyak fémjelzését az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kérhetik a hatóságtól. A kérelemhez csatolni kell az eredeti vámokmányokat, vagy a vámmentességet igazoló okmányokat, vagy a tulajdonjogot igazoló dokumentumot.

Az Ügyfélnek a kérelmen jeleznie kell, hogy akkor is kéri-e a fémjelzést, ha a vizsgálat szerint alacsonyabb finomságú a nemesfém tárgy, mint amit a kérelemben megjelölt, illetve akkor is kéri-e a fémjelzést, ha az anyagvizsgálat során szükséges roncsolásos eljárást alkalmazni. A kérelem befogadása során a hatóság szakemberei megvizsgálják a tulajdonjogot igazoló okmány megfelelőségét, illetve azt, hogy a bemutatott ékszerek fémjelzése szükséges és indokolt-e. 


A kérelem befogadását követően az Ügyfélnek ki kell tölteni a Fémjelzési megrendelőlapot. A nyomtatvány letölthető a http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok internetes oldalról, vagy megvásárolható Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és  Nemesfémhitelesítési Főosztály (továbbiakban: Főosztály)1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 3-5. szám alatti pénztárában. Ezt követően a nyomtatványt, valamint a megrendelés tárgyát képező nemesfém tárgya(ka)t le kell adni a  Főosztály 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 3-5. szám alatti telephelyén, a földszinti ügyfélváró átadó ablakánál, ügyfélfogadási időben (H - CS: 8.00-12.00 és 13.00-15.00, P: 8.00-12.00). Az átvételről, valamint a vállalási határidőről Elismervény kerül kiállításra, amelynek egy példánya az Ügyfelet illeti meg. Ezt követően a vállalási határnapon a megvizsgált és fémjelzett tárgyak az átadás helyszínén átvehetőek az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében. A díj a Főosztály 1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 3-5. szám alatti, földszinten lévő pénztárában készpénzzel, bankkártyával vagy átutalással egyenlíthető ki.

 

A http://mkeh.gov.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok oldalról letölthető Magánügyfél fémjelzési kérelme.

I. Fémjelzési díjak (nettó):

a) az órák után darabonként, beütéssel együtt 1 200,00 Ft

b) az órákon kívül minden egyéb:

1. aranytárgyak finomságvizsgálata, grammonként 56,00 Ft

2. ezüsttárgyak finomságvizsgálata, grammonként 10,00 Ft

3. platinatárgyak finomságvizsgálata, grammonként 210,00 Ft

4. palládiumtárgyak finomságvizsgálata, grammonként 210,00 Ft

c) fémjel beütése vagy fémjel azonosítása, darabonként 12,00 Ft

d) fémjel megsemmisítés 64,00 Ft

e) sürgősségi díj:

1. arany-, platina- és palládiumtárgyak esetében, darabonként 63,00 Ft

2. ezüsttárgyak esetében, darabonként 30,00 Ft

A fémjelzési díj a grammsúly szerinti finomságvizsgálati díj és a darabszám szerinti beütési díj összege. A finomságvizsgálati díj tömeg szerinti megállapításánál minden megkezdett grammot egész grammnak kell tekinteni.

A fémjelzési, nemesfémtartalom-vizsgálati és -hitelesítési tevékenységért, valamint az egyenértékűség megállapítási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 57/2006. (VIII. 3.) GKM rendeletben meghatározottakon felül a következő díjak merülnek fel fémjelzéskor:

II. Egyéb díjak (bruttó)*:

1. aranytárgyak finomságvizsgálata, grammonként 56,00 Ft+ ÁFA= 71,20 Ft

2. ezüsttárgyak finomságvizsgálata, grammonként 10,00 Ft+ÁFA = 12,70 Ft

3. platinatárgyak finomságvizsgálata, grammonként 210,00 Ft+ ÁFA = 266,70 Ft

4. palládiumtárgyak finomságvizsgálata, grammonként 210,00 Ft+ ÁFA = 266,70 Ft

5. névjel beütése arany, platina és palládium tárgyak esetében 16,00 Ft + ÁFA = 20,32 Ft

6. névjel beütése ezüst tárgyak esetében 8,00 Ft + ÁFA = 10,16 Ft

* A bruttó díj 27 % ÁFA-t tartalmaz.


Fizetési módok: a Kormányhivatal pénztárában készpénzzel vagy bankkártyával, vagy átutalással vagy sárga csekken a Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653-00000000 számú számlájára.

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály 

Magánügyfél fémjelzési kérelme

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet

A fémjelzési, nemesfémtartalom-vizsgálati és -hitelesítési tevékenységért, valamint az egyenértékűség megállapítási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 57/2006. (VIII. 3.) GKM rendelet

A nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló 508/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

BFKH KHENF