GYÖNGYÖS – SZÁLLÁSHELY ÜZEMELTETÉSE

Szálláshely-szolgállatás csak a kereskedelmi hatóság részére történő szálláshely-üzemeltetési bejelentést követően folytatható.

Kulcsszavak: szálláshely-üzemeltetés bejelentés szálláshely-üzemeltetés adatváltozás megszűnés

Azon gazdálkodó szervek, egyéni vállalkozók és természetes személyek, akik szálláshely-üzemeltetési tevékenységet kívánnak folytatni.

A szálláshely-üzemeltetési tevékenység megkezdése előtt a tevékenységet folytató elektronikus nyomtatványon tehet eleget bejelentési kötelezettségének.

Benyújtó személye: a szálláshely-üzemeltetési tevékenységet folytató, vagy törvényes képviselője vagy meghatalmazottja.

Benyújtás formája és módja: A gazdálkodó szervezetnek minősülő szálláshely-üzemeltető (ide tartozik az egyéni vállalkozó is) elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani a kereskedelmi hatósággal.  A bejelentés elektronikus úton küldhető meg az eljáró hatóságnak.  Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett természetes személy   papír alapon tarthat kapcsolatot az eljáró hatósággal és papír alapon nyújthatja be a ’Szálláshely bejelentése’ elnevezésű űrlapot, a 10. pont szerinti csatolandó dokumentumokkal együtt.

           https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas

           https://gyongyos.hu/nyomtatvanyok/

A szálláshely-szolgáltató a tevékenységi adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles írásban bejelenteni a jegyzőnek.  A szálláshely megszűnését a szálláshely-szolgáltató köteles a jegyzőnek a megszűnést követő nyolc napon belül bejelenteni.

A szálláshely- szolgáltatási tevékenység adatváltozását a gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók köteles elektronikus úton bejelenteni. Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett magánszemély papír alapon tarthat kapcsolatot az eljáró hatósággal és papír alapon nyújthatja be a ’Szálláshely-üzemeltetési tevékenység adatváltozása’ és ’Szálláshely-üzemeltetési tevékenység megszűnése’ nyomtatványlapokat.

A nyomtatványok elérhetők:

        https://gyongyos.hu/nyomtatvanyok/

Elektronikus beküldési felület:

        https://epapir.gov.hu/

A bejelentési kötelezettség, illetve a szálláshely-üzemeltetési tevékenységre előírt jogszabályi kötelezettségek elmulasztása   pénzbírsággal, vagy a szálláshely bezárásával járhat.

https://www.njt.hu/jogszabaly/2009-239-20-22  14. § (2) bekezdés szerint

A szálláshely-üzemeltetési tevékenységet folytatni kívánó gazdálkodó szerv/személy a bejelentés megtételére a tevékenység megkezdése előtt köteles.

A tevékenység a bejelentést követően kezdhető meg.

A kereskedelmi hatóság a vonatkozó jogszabálynak megfelelő tartalmú bejelentés alapján a szálláshely üzemeltetési tevékenységet közhiteles hatósági nyilvántartásba veszi.  

A szálláshely-üzemeltetési tevékenység, a tevékenység adatváltozásának, valamint megszűnésének bejelentése illetékmentes.

GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatósága

A szálláshely-üzemeltetési tevékenységet az eljáró hatóság közhiteles hatósági nyilvántartásba veszi.  A nyilvántartásba vételi hatósági cselekménnyel szemben fellebbezésnek nincs helye.

A közhiteles hatósági nyilvántartásba vétellel kapcsolatos kereskedelmi ügytípusok másodfokú hatósága a Heves Megyei Kormányhivatal (címe: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.).

Szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára adatok továbbítására alkalmas, szálláshely-kezelő szoftverrel.

szálloda: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely és reggeli szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak a szálláshely-szolgáltatás keretében, és ahol a hasznosított szobák száma legalább tizenegy.

panzió: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett a reggeli szolgáltatás kötelező, és ahol a hasznosított szobák száma legalább hat, de legfeljebb huszonöt, az ágyak száma legalább tizenegy.

kemping: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített, külön zárt területen működő szálláshelytípus, amelyben szállás céljából a vendégek és járműveik számára elkülönült területet (a továbbiakban: területegység), illetve üdülőházat (a továbbiakban együtt: lakóegység) és egyéb kiszolgálólétesítményeket és szolgáltatásokat [így különösen: tisztálkodási, mosási, főzési, egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk, energiaellátás, digitális információ (WIFI), portaszolgálat] biztosítanak, és amely legalább kilenc lakóegységgel rendelkezik.

üdülőháztelep: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, közművesített területen létesített szálláshelytípus, amelyben a vendégek részére a szállást különálló épületben vagy önálló bejárattal rendelkező épületrészben (üdülőegységben) nyújtják, amennyiben az e célra hasznosított szálláshelyek száma eléri a hármat, függetlenül a szobák vagy ágyak számától.

közösségi szálláshely: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülnek, s ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább három, az ágyak száma legalább tizenkettő.

egyéb szálláshely: nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített épületben, de szálláshely-szolgáltatási céllal és nem magánszemély vagy nem egyéni vállalkozó által hasznosított, önálló rendeltetési egységet képező épületrész, ahol az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülhetnek, illetve a szobák száma legfeljebb huszonöt, és az ágyak száma legfeljebb száz.

falusi szálláshely: a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 1/3. mellékletében (a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet parti és partközeli településeinek jegyzéke) nem szereplő települések, valamint a természetes gyógytényezőkről szóló külön jogszabály alapján törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével az 5000 fő alatti településeken, vagy a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken található olyan magánszálláshely vagy egyéb szálláshely, amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adott esetben kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt kerüljenek bemutatásra.

magánszálláshely: az a nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, magánszemély vagy egyéni vállalkozó által hasznosított lakás vagy üdülő, illetve azok egy lehatárolt részének és hozzátartozó területének hasznosítása, ahol a szobák száma legfeljebb nyolc, és az ágyak száma legfeljebb tizenhat,

szoba: a szálláshely azon önállóan értékesíthető, egyedi hozzáféréssel rendelkező egysége, amely egy vagy több helyiségből áll, és egy vagy több vendég egyidejű elszállásolására alkalmas. Kemping és üdülőháztelep szálláshelytípus esetén a szoba megfelelője a lakóegység vagy a területegység.

ágy: a szálláshely szobáiban elhelyezett (pihenést vagy alvást biztosító) fekvőhely, amely - tipikusan ágykeretből és matracból áll - méretétől függően egy vagy két fő részére alkalmas férőhely.

szálláshely ágyainak a száma: a szálláshely szobáiban elhelyezett fekvőhelyek számának összessége azzal, hogy a két vendég részére alkalmas fekvőhely két ágynak számít.

szálláshely befogadóképessége: a szálláshelyen a vendégek egyidejű elszállásolására rendelkezésre álló férőhelyek száma azzal, hogy a maximális férőhely szám a szálláshely ágyai számának és az ideiglenesen elhelyezett vendégek elszállásolására alkalmas ágyak (pótágy) számának összessége.

szálláshely szobáinak összessége: a szálláshely vendégek elszállásolására alkalmas szobáinak az összessége.

-          Bejelentés szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatására,

-          Bejelentés szálláshely-szolgáltatási tevékenység adatváltozására,

-          Bejelentés szállás megszűnésére

Elérhetősége: https://gyongyos.hu/nyomtatvanyok/

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről  https://www.njt.hu/search/-:0000:2005:CLXIV:-:-:-:-:-:-/1/10

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól  https://www.njt.hu/search/-:0000:2009:LXXVI:-:-:-:-:-:-/1/10  

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól   https://www.njt.hu/search/-:0000:2015:222:-:-:-:-:-:-/1/10

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásáról  https://www.njt.hu/jogszabaly/2009-239-20-22

Gyöngyös Település