A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatás iránti eljárás.

A 2018. július 1-jét követően letett „B” kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga díjához, illetve a hozzá kapcsolódó közlekedési alapismeretek tanfolyam díjához nyújtott támogatás igénylésére irányuló eljárás.

Kulcsszavak: KRESZ, közlekedési alapismeretek tanfolyam, közlekedési alapismeretek vizsga, „B” kategóriás közúti járművezetői engedély, visszatérítés, támogatás, sikeres

A közlekedési alapismeretek vizsgát tett kérelmező, a kérelmező törvényes képviselője, illetőleg meghatalmazottja.

Ki kell töltenie a KRESZ támogatás igényléséhez rendszeresített kérelmet, és a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését igazoló dokumentummal együtt benyújtani. Nem magyar állampolgárságú kérelmezőnek ezen túlmenően a személyazonosságát, egyes esetekben az országban tartózkodás jogcímét is igazolnia kell.

Amennyiben a támogatást 20. életévét betöltött, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, vagy családtámogatási kifizetőhelyet működtető foglalkoztató által folyósított gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő személy igényli, akkor a KRESZ vizsga napjára vonatkozóan az ellátásban részesülés tényét a kifizetőhely, illetőleg a kormányhivatal által kiállított dokumentummal kell igazolnia.

A kérelmet a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított 1 éven belül kell benyújtani.

A kérelmet elbíráló Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a döntését 20 napon belül hozza meg, megállapítás esetén a támogatás összegét a döntés kiadását követő 13 napon belül utalja a kérelmező által megjelölt belföldi bankszámlára.

Az eljárás egyik szakaszában sincs fizetési kötelezettség, a támogatás iránti eljárás illeték- és költségmentes.

Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG)

Az ügyben hozott határozat bírósági felülvizsgálata – jogszabálysértésre történő hivatkozással – a lakóhely szerint illetékes, közigazgatási kollégiummal működő törvényszéken kezdeményezhető, a döntés közlésétől számított 30 napon belül. A keresetlevelet illetékmentesen a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni. A kereset elektronikus úton is előterjeszthető.

A kérelem postai úton is előterjeszthető. A kérelmet az e célra rendszeresített formanyomtatványon a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni (Postacím: Budapest, 1820)

A támogatás mértéke

A támogatás mértéke a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25000 forint.

A közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló részletes tájékoztató a Magyar Államkincstár Társadalombiztosítás és családtámogatás alhonlapján érhető el. 

A papíralapú formanyomtatvány itt érhető el.

a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról szóló 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelet

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

NYUFIG_ESZF