A történelem kiemelkedő személyisége nevének használatának engedélyezése

A történelem valamely kiemelkedő személyisége nevének civil szervezet nevében történő feltüntetéséhez a Magyar Tudományos Akadémia engedélyét szükséges kikérni.

Kulcsszavak: névhasználat engedély mta

Az eljárás azon  civil szervezetek számára kötelező, amelyek nevükben valamely kiemelkedő történelmi személyiség nevét szeretnék feltüntetni.

A névhasználat engedélyezése iránti írásbeli kérelmet a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának Jogi és Igazgatási Főosztályára szükséges benyújtani.

A benyújtandó dokumentumokról és az eljárásról szóló részletes előírások EZEN A LINKEN tekinthetőek meg.

A Jogi és Igazgatási Főosztály vezetője a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül dönt a kérelemről. Ha a kérelem elbírálásához tudományos szakember igénybevétele indokolt, a döntés meghozatalának időtartama további 30 nappal meghosszabbodik, amiről a Jogi és Igazgatási Főosztály vezetője írásban tájékoztatja a kérelmezőt. 

1. Kérelem, az alábbi kötelező tartalmi elemekkel:

2. Élő személy nevének felhasználása esetén az adott személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt erre vonatkozó hozzájárulása.

3. A civil szervezet létesítő okirata valamint alapszabálya.

4. A kérelem előterjesztőjének a kérelmező szervezet képviseletére való jogosultságának az igazolása.

 

A benyújtandó dokumentumok részletes leírása EZEN A LINKEN érhető el.

Az eljárás illetékmentes.

A kérelmező az engedély megadását elutasító döntés felülvizsgálatát annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárától kérheti. A kérelmet az MTA Titkársága Jogi és Igazgatási Főosztálya vezetőjének címezve kell benyújtani. 

Az eljárás elektronikus úton történő megindításához e-Papír áll rendelkezésre, amely KAÜ bejelentkezést követően ITT érhető el.

2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

MTA TITKÁRSÁGA JIF