ÉRD - PARLAGFŰ ELLENI KÖZÉRDEKŰ VÉDEKEZÉS ELRENDELÉSE

A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Kulcsszavak: Érd parlagfű bejelentés

Minden földhasználó, aki Érd belterületén ingatlannal rendelkezik.

Köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Aki a parlagfüves, gondozatlan ingatlant kíván bejelenteni, az - külön formanyomtatvány igénybevétele nélkül – megteheti elektronikus úton (nebih.gov vagy e-papír), személyesen, telefonon és postai úton.

Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem  tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós vagy virágzó fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni.

A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa megbízott vállalkozók végzik. A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket a földhasználónak kell megfizetnie.

A növényvédelmi bírság kiszabására belterület esetében a növény- és talajvédelmi hatóság jogosult, ezért a közérdekű védekezés elrendelését követően a jegyző az ügyben keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság mértéke belterületen és külterületen is egyaránt 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.

A jogszabályban előírt, parlagfű elleni védekezés kötelezettsége folyamatos.

A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségek.

Érd Megyei Jogú Város Jegyzője

Pest Megyei Kormányhivatal

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

221/2008. (VIII. 30) Korm. rendelet a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Érd Település