Határon túli magyarok (magyar igazolvány, kedvezmények igénybe vétele, határon túli diákok és pedagógusok) - Tájékoztatás

Az ügyintézéshez személyes megjelenés szükséges

A Horvát Köztársaságban, Romániában, a Szerb Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban vagy Ukrajnában (a továbbiakban: szomszédos állam) lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személyek a jogszabály által biztosított kedvezményekkel élhet, és támogatásban részesülhet Magyarország területén. Olyan kedvezmények és támogatások ezek, amelyet a határon túli magyar nemzetiségű személy, illetve hozzátartozója alanyi jogon, az igazolvány bemutatása mellett, külön mérlegelés nélkül jogosult igénybe venni.

Kulcsszavak: magyar igazolvány, magyar hozzátartozói igazolvány, diákkedvezmény, pedagóguskedvezmény, utazási kedvezmény, szomszédos állam, határon túli magyar, magyar nemzetiségű, szomszédos állam

A szomszédos államban lakóhellyel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személyek és hozzátartozóik.

Kérelmére Magyar igazolványra jogosult a magát magyar nemzetiségűnek valló, szomszédos államban lakóhellyel rendelkező személy (kiskorú esetén törvényes képviselője útján),

Magyar igazolvány és magyar hozzátartozói igazolvány iránti kérelem benyújtható a lakóhely szerinti államban működő, e feladatra kijelölt magyar diplomáciai és konzuli képviseleten. A kérelmet, mint elbíráló hatósághoz a Budapest Főváros Kormányhivatalához továbbítják.

Az igazolvány kiállításának ügyintézési határideje 25 nap, melybe a kézbesítés ideje nem számolható bele.

Illetékmentes a kiállítás.

Budapest Főváros Kormányhivatala

Fővárosi Törvényszék

A törvény a magukat magyar nemzetiségűnek valló személyekkel együtt élő házastársra és közös háztartásukban nevelt kiskorú gyermekekre (a továbbiakban: hozzátartozó) akkor is kiterjed, ha utóbbiak nem vallják magyar nemzetiségűnek magukat.

Nem terjed ki a törvény hatálya arra a személyre,

A törvény hatálya alá tartozó személyek által igénybe vehető kedvezmények és támogatások a következők:

A kedvezmények és támogatások igénybevételére való jogosultságot ,,Magyar igazolvány”, illetőleg a ,,Magyar hozzátartozói igazolvány” igazolja.

Ki nem jogosult Magyar igazolványra?

Nem jogosult Magyar igazolványra,

Milyen feltételek alapján lehet a hozzátartozó jogosult a magyar hozzátartozói igazolványra?

Ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, kérelmére magyar hozzátartozói igazolványra jogosult az a hozzátartozó, aki

Mikor nem jogosult hozzátartozói igazolványra a hozzátartozó?

Hol vehető át a kész igazolvány?

Az igazolványt a kérelmező – kérelemben feltüntetett – választása szerint

Milyen utazási kedvezmények vehetők igénybe?

Magyarország területén a belföldi helyi és helyközi menetrend szerinti tömegközlekedési eszközön – vasúti utazás esetén annak 2. kocsiosztályán – utazási kedvezményekben részesül a jogosult.

Korlátlan számú díjmentes utazásra jogosult

90%-os menettérti utazási kedvezményre jogosult a belföldi helyközi tömegközlekedési eszközön

A kedvezményekre való jogosultságot a Magyar igazolvány, illetőleg a Magyar hozzátartozói igazolvány igazolja.

Kik jogosultak a diákkedvezményekre?

Alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató kiskorúak vagy hallgatók Magyarország területén diákkedvezményekre jogosultak. A kedvezményekre való jogosultságot az előírt módon érvényesített Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány igazolja.

Milyen pedagóguskedvezmények vehetők igénybe?

Óvodai, alap- és középfokú oktatási intézményben tanító pedagógus az oktatásért felelős miniszter által meghatározott éves keretszám terhére jogosult magyarországi rendszeres továbbképzésben részt venni, és kedvezményeket igénybe venni. Ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, részt vehet továbbá magyarországi intézmények által a szomszédos államban tartott, akkreditált és elismert rendszeres továbbképzésben.

A továbbképzést végző magyar oktatási intézménytől a továbbképzésben való részvétele tartamára a külön jogszabályban meghatározott mértékben

Az óvodai, alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanító pedagógus és oktató Magyarország területén pedagógus-, illetve oktatói kedvezményre jogosult. A kedvezményekre való jogosultságot az előírt módon érvényesített Magyar igazolvány és a Magyar hozzátartozói igazolvány igazolja.

2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról

318/2001. (XII. 29.) Korm. rendelet a magyar igazolvány és a magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról

NISZ ZRT.