Pécs - Telekadó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek.

Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

Kulcsszavak: telekadó, adatbejelentés.

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján a telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.

Amennyiben az ingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az adó alanya a vagyoni értékű jog jogosultja.

Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Amennyiben a telek társasházi tulajdon, abban az esetben a társasház az adó alanya.

Az adózónak a telekadóról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását (pl. vásárlás, eladás, öröklés, használatba vétel stb.) követő tizenöt napon belül (a változást követő év január 15. napjáig) kell adatbejelentését teljesítenie Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Önkormányzati Adóhatósági Főosztályához. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.

A benyújtandó nyomtatvány az E-önkormányzat portálon, a Telekadó ügytípusnál kiválasztható.

Elektronikus kapcsolattartásra és elektronikus ügyintézésre kötelezettek a gazdálkodó szervezetek, az adóügyekben elektronikus kapcsolattartásra kötelezett szervezetek, valamint az egyéni vállalkozási tevékenységet folytató természetes személyek.

Az elektronikus eljárásra nem kötelezett magánszemély papír alapon is benyújthatja a nyomtatványt.

Azon ügyfelek, akik elektronikus ügyintézésre, illetve elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezettek, szabadon határozhatják meg (rendelkezhetnek arról), hogy az adóhatóság számukra elektronikus úton a KÜNY tárhelyükre dokumentumot küldjön. A Rendelkezési Nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató az alábbi weboldalon érhető el: https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/.

Adózó az adókötelezettsége elmulasztása esetén az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 220.§-a alapján mulasztási bírsággal sújtható.

Az adóalanynak az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon belül (a változást követő év január 15. napjáig) kell adatbejelentését teljesítenie.

Adatbejelentés a telekadóról

Az adó mértékét Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az telekadóról szóló 30/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelete 1. és 2. melléklete határozza meg.

A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással, készpénz-átutalási megbízással, az ügyfélszolgálati irodán bankkártyával történő befizetéssel, E-önkormányzat portál internetes felületen bankkártyás fizetéssel teljesítheti.

A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással, az ügyfélszolgálati irodán bankkártyával történő befizetéssel, illetve az E-önkormányzat portál internetes felületen bankkártyás fizetéssel teljesítheti.

Telekadó beszedési számla: 10024003-00336255-00000206

Az éves adó összegét két egyenlő részletben kell megfizetni, az I. félévi adó megfizetésének határideje március 15., a II. félévi adó megfizetésének határideje szeptember 15.

Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője.

A határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a Baranya Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Önkormányzati Adóhatósági Főosztályához benyújtandó, illetékköteles fellebbezéssel lehet élni. Az illeték mértéke a fellebbezéssel érintett, vagy a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10.000 Ft-ja után 400 Ft, de legalább 5.000 Ft, legfeljebb 500.000 Ft, amelyet a Pécs M.J.V. Önkormányzata 10024003-00336255-00000244 számú Közigazgatási hatósági eljárási illeték számla javára kell megfizetni. Elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók esetén a fellebbezést elektronikus úton (KRID: 141080735) kell előterjeszteni.

Az adókötelezettség keletkezése

Az adókötelezettség megszűnése

iForm űrlap: Adatbejelentés a telekadóról (ASP-ADO-032).

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény.

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a telekadóról szóló 30/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelete.

Pécs Település