Budapest 04. ker. - Talajterhelési díj

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és az Önkormányzat közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést - ideértve az egyedi szennyvíztározót is - alkalmaz.

Kulcsszavak: Talajterhelési díj

A talajterhelési díjat önadózás útján a kibocsátónak kell megállapítania.

•    A talajterhelési díjról a bevallást az előző év fogyasztási adatai alapján önadózással kell teljesíteni. A talajterhelési díjat a bevallás benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni.
•    A benyújtandó nyomtatvány az E-ÖNKORMÁNYZAT portálon, a Talajterhelési díj bevallás címszó alatt megtalálható

A talajterhelési díjat önadózás útján a kibocsátónak kell megállapítania és megfizetnie március 31-ig.

Bevallás

A talajterhelési díj mértékét, megállapításának szabályait, valamint az igénybe vehető kedvezményeket és mentességeket a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (atovábbiakban: Ktd.). vonatkozó rendelkezései határozzák meg. 

A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1 200 Ft/m3

A talajterhelési díj számításának részletes szabályait a Ktd 3. számú melléklete határozza meg, amely szerint a talajterhelési díj mértéke az alap és az egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó együttese határozza meg.

A területérzékenységi szorzó Újpest közigazgatási területén3mivel a felszín alatti víz állapota szempontjából kiemelten érzékeny besorolású terület.

A talajterhelési díjat március 31-ig kell megfizetni.

TALAJTERHELÉSI DÍJ SZÁMLASZÁM: 12010422-00208592-02400002

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Jegyzője.

Az önkormányzati adóhatóság döntései elleni fellebbezés, jogorvoslati kérelem elbírálására jogosult hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala.

Budapest 04. ker. Település