NKVH: Törlés iránti kérelem

A Klímagáz adatbázisban regisztrációval rendelkező vállalkozások kérelmezhetik regisztrációjuk, regisztrált vállalkozási kategóriájuk,  illetve képesítési kategóriájuk (kategóriáik) törlését. A kérelem az érintett képesítési kategória vagy regisztrált vállalkozási kategória alapján végzett tevékenységhez kapcsolódó vagy a regisztrációval összefüggő,  adatbázisban teljesítendő adatszolgáltatások elvégzését követően nyújtható be.

Kulcsszavak: törlés, Klímagáz Adatbázis, képesítetti minőség

A Klímagáz adatbázisban regisztrációval rendelkező vállalkozások (gazdálkodó szervezetek).

 

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek számára a személyes ügyintézés nem vehető igénybe

[Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2. § (1) és 9. § (1) bekezdései alapján].

Törlés iránti kérelmet benyújtani elektronikus úton a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság részére.

Hatóságra vonatkozó ügyintézési határidő:

Az ügyintézési határidő tekintetében a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdése az irányadó.

Az ügyintézési határidőbe (25 nap) nem számít be

a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és

b) - ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

 

Ügyfél szempontjából fontos határidő:

A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 5/E. § (3) bekezdése szerint a vállalkozás képesítésének, regisztrált vállalkozási kategóriájának, regisztrációjának (2) bekezdés szerinti törlésére a kérelem benyújtását követő félév első napjával kezdődő hatállyal, január 1-jétől vagy július 1-jétől van lehetőség.

Törlés iránti kérelem megnevezésű elektronikus űrlap.

Az eljárás illetékmentes.

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

Fővárosi Törvényszék

 

A határozattal szemben – amely a közléssel véglegessé válik – a közléstől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál jogszabálysértésre, jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per kezdeményezésére irányuló keresetlevél benyújtással lehet jogorvoslattal élni. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Forint, azaz harmincezer forint, azonban a per tárgyára tekintettel a közigazgatási perben a kérelmezőt tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, melynek alapján mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. A keresetlevélben a per tárgyaláson történő elbírálása kérhető. A törvényszék előtt a jogi képviselet kötelező.

NKVH