Budapest 04. ker. Gyermeket egyedül nevelő szülők támogatása

Gyermeküket egyedül nevelő szülők részére nyújtott, évente egyszer, tárgyév június 1. és szeptember 15. között kérelmezhető támogatás.

Kulcsszavak: Egyedül, nevelő, támogatás

A támogatás összege gyermekenként 10.000,- Ft.

A gyermekneveléssel kapcsolatos költségei csökkentésére tárgyév június 1. és szeptember 15. között kérelmet nyújthat be a gyermekét egyedül nevelő szülő, aki gyermekével a kérelem benyújtását megelőzően legalább három hónapja folyamatosan bejelentett újpesti lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen itt is él, továbbá akinek

 

a)         családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a helyi jövedelemalap 600%-át és

b)         gyermeke a 16. életévét nem töltötte be, vagy a 16. életévét betöltött, de 19. életévét be nem töltött gyermeke nappali oktatás munkarendje szerint folytat tanulmányokat.

 

A támogatást egy gyermek után csak az egyik szülője jogosult igénybe venni.

Kérelmet és mellékéleteit a Hatóság részére benyújtani.

Vonatkozó jogszabályok szerint.

A kérelem tárgyév június 1. és szeptember 15. között nyújtható be.

 

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap (vonatkozó jogszabály alapján).

Kérelem nyomtatvány, és mellékletei.

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármestere

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete

https://ujpest.hu/dokumentumok/591_gyermekeket_egyedul_nevelo_szulok.pdf

Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015 (II.27.) számú a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelete

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Budapest 04. ker. Település