MISKOLC - Rendkívüli települési támogatás

Rendkívüli települési támogatás  állapítható meg annak a személynek, aki a jogszabályban meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelel.

Kulcsszavak: MISKOLC - Rendkívüli települési támogatás

(1) Azon személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200%-át.

(2) Jövedelmi helyzetre tekintet nélkül állapítható meg a szociális ellátás a (3) bekezdés d) pontjában szabályozott esetben.

(3) A rendkívüli települési támogatás alkalmi jelleggel állapítható meg különösen az alábbi esetekben:

a) a kérelem benyújtását megelőző  hat hónapon belül diagnosztizált súlyos betegség esetében a gyógyítással, kórházi tartózkodással járó többletköltségekhez,
b) regisztrált munkanélküliek esetében a munkavállalás elősegítéséhez hozzájárulás (pl. állásinterjúhoz utazási költség) évente egy alkalommal,
c) temetési költségek viseléséhez, amennyiben a kérelmező a becsatolt számlák alapján igazolja, hogy meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott,
d) a lakásban elemi kár következtében súlyos, a lakhatás elemi feltételeit veszélyeztető kár keletkezett és  átmenetileg vagy tartósan a kérelmező és családja létfenntartása veszélybe került,
e)  előrefizetős áramfogyasztást, gázfogyasztást  mérő készülék felszereléséhez,
f) a Gyámhivatal által nevelésben vett gyermek családjával való kapcsolattartásához a kapcsolattartásra jogosult szülő részére,
g) egy év alatti gyermekek egészséges fejlődésének biztosításához –  vitaminok, tápszer pótlásához –  a családgondozó ajánlása alapján.

Az eljárás kérelemre indul, melyet a Miskolc Megyei Jogú Város  Polgármesteri Hivatala által rendszeresített elektronikus nyomtatványokon lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

A (3) bekezdés c) pontjában szabályozott esetben a kérelem benyújtásának határideje a haláleset bekövetkeztét követő 90 nap, a (3) bekezdés  d) pontjában szabályozott esetben a káresemény bekövetkeztét követő 60 nap.

Munkáltatói igazolás:

Havi rendszerességgel járó jövedelem esetén: a benyújtást megelőző hónapra vonatkozó a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás;

Nyugdíjas kérelmező esetében: tárgy évi nyugdíjösszesítő, valamint utolsó havi nyugdíjszelvény vagy folyószámlakivonat

Nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetében: a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem 1 havi átlagát igazoló, adóbevallással már lezárt időszak tekintetében NAV által kiállított jövedelemigazolás, ezen felül a tárgyévi hónapokra vonatkozó nettó jövedelemről szóló igazolás/nyilatkozat

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

A  támogatás összege:

a) a (3) bekezdés  c) pontjában szabályozott esetben 10.000,-Ft.
b) a (3)bekezdés d) pontjában szabályozott esetben - a keletkezett kár nagyságától függően - legfeljebb 100.000,-Ft.
    A  rendkívüli települési támogatás  összege- a  (3) bekezdés d) pontjában szabályozott eset kivételével -  családonként nem haladhatja meg évente a 30.000.-Ft-ot.

Elektronikusan:

miskolcadg_rendk_telep_tam_v1.1.jar

Miskolc Település