Kecskemét - Halotti anyakönyvi kivonat pótlása

Amennyiben az ügyfélnek halotti anyakönyvi kivonatra van szüksége és jogosult annak igénylésére, kérelmet nyújthat be az anyakönyvvezetőnek anyakönyvi kivonat kiállítása céljából.

Az anyakönyvi kivonat kiállításakor többnyelvű formanyomtatvány is kérhető, melynek kizárólagos rendeltetése, hogy megkönnyítse annak a közokiratnak a fordítását, amelyhez csatolták. Ez a formanyomtatvány önálló okiratként nem továbbítható a tagállamok között.

Kulcsszavak: halotti anyakönyvi kivonat

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szerinti ügyfelek

Kérelmet kell előterjesztenie személyesen, írásban, vagy elektronikus úton. 

A kérelem benyújtásától számított 8 nap

Kérelem

Meghatalmazás, amennyiben nem személyesen jár el

Nincs fizetési kötelezettség

Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Iroda Igazgatási Osztály Anyakönyvi-Hagyatéki Csoport

Felügyeleti szerv: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

Jogorvoslat: Az anyakönyvvezető döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.  A határozat ellen a közlésétől számított 30 napon belül, a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelemre hivatkozással kereset benyújtásának van helye. A keresetlevelet a Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (6722 Szeged, Tábor u. 4. postacím: 6701 Szeged, P.:408.) címezve Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Anyakönyvvezetőjénél kell benyújtani. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft, azonban a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is - illetékfeljegyzési jog illeti meg.

https://ekecskemet.hu/_upload/editor/Leirasok_utmutatok/igazgatas/anyakonyv/Halotti_anyakonyvi_kivonat_potlasa.doc

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény

Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) Korm. rendelet

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

 

Kecskemét Település