Budapest 04. ker. - Hagyaték

A hagyatéki eljárás hivatalból a halottvizsgálati bizonyítvány alapján, az abban megjelölt hozzátartozó / temetést intéző személy értesítésével indul (függetlenül attól, hogy hány várományos van), továbbá olyan személynek a bejelentése alapján, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik, az örökhagyó haláláról értesül.

Kulcsszavak: örökös, öröklési, utóörökös, igénylő, hagyatéki, leltár, hagyaték

Részletes tájékoztatás Újpest Önkormányzat honlapján (https://ujpest.hu) érhető el, az Általános tájékoztatás hagyatéki eljáráshoz dokumentumból.

A leltárt 30 napon belül el kell készíteni, e határidőt pedig attól a naptól kell számítani, amikor a jegyző a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről okiratból tudomást szerzett.

A hagyatéki eljárás költsége: a hagyatéki eljárás jegyzői szakasza (leltárfelvétel) illetékmentes.

Budapest főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Jegyzője

(Az eljárást a jegyző nevében a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályának munkatársa folytatja le.)

A hagyatéki eljárás célja, hogy a hatályos öröklési jogi szabályok alapján a hagyatéki eljárás közjegyzői szakaszában hozott közjegyzői végzéssel közhitelűen igazolja a hagyatéki vagyonban bekövetkezett jogutódlást, tulajdonosváltozást és megtörténjen mindazon intézkedés, amely az örökléssel kapcsolatban igények érvényesítését segíti, illetve amelyeket az ingatlan nyilvántartáshoz és az állami pénzügyekhez fűződő érdekek megkívánnak.

A hagyatéki eljárás a hagyaték leltározásával kezdődik, amelyet az az Önkormányzat végez, ahol az elhunyt személy utolsó belföldi lakóhelye volt. A hagyaték leltározása: az örökhagyó és a hagyatéki eljárásban érdekeltek jogszabályban meghatározott adatainak, valamint a hagyatékba tartozó vagyonnak, továbbá az ezekkel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott nyilatkozatoknak a beszerzése és rögzítése. Az elkészített hagyatéki leltárt a hagyatéki ügyintéző megküldi az illetékes közjegyzőnek.

A hagyatéki ügyintéző eljárási értesítőt és kitöltendő Nyilatkozat nyomtatványt küld, melyben felhívja a feleket, hogy a felhívás kézhezvételétől számított 8 napon belül jelentsék be a hagyaték tárgyához tartozó vagyontárgyakat, valamint az ingóságok igazolására szolgáló dokumentumok másolatát csatolják (pl. gépkocsi forgalmi engedélye, bankszámlakivonat, takarékbetétkönyv, értékpapír, nyugdíjszelvény, stb.).

Ingatlan esetén a helyrajzi szám megadásával, az Újpest Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán /Bp. IV. István u. 15./ a tulajdoni lap(/lapok) illetékmentesen megigényelhető(k).

Elektronikus úton benyújtható iFORM nyomtatványok elnevezései:

 

Budapest 04. ker. Település