MISKOLC - Gyógyszertámogatás

Gyógyszertámogatás  állapítható meg annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a jogszabályban rögzített mértéket.

Kulcsszavak: MISKOLC - Gyógyszertámogatás

Jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem  nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ( a továbbiakban: nyugdíjminimum) 200 %-át, egyedül élő esetében 275%-át, azon családok esetében, ahol a család minden tagja betöltötte 70. életévét 300 %-át, 70 éven felüli egyedül élők esetében 325 %-át, feltéve, hogy:

a)  az  Szt. 50. § (1)-(2) bekezdése alapján közgyógyellátásra nem jogosult, és

b) krónikus betegségére tekintettel - a kérelem benyújtását megelőző három hónapban - rendszeresen szedett  gyógyszereinek az egészségbiztosítási szerv által igazolt havi átlagköltsége eléri a 3.500,-Ft-ot.

Gyógyszertámogatás állapítható meg annak a személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ( a továbbiakban: nyugdíjminimum) 225 %-át, egyedül élő esetében 300%-át, azon családok esetében, ahol a család minden tagja betöltötte 70. életévét 325 %-át, 70 éven felüli egyedül élők esetében 350 %-át, feltéve, hogy

  1. közgyógyellátásra nem jogosult, és
  2. a kérelem benyújtását megelőző három hónapban szedett gyógyszereinek az egészségbiztosítási szerv által igazolt havi átlagköltsége eléri a 3.500,-Ft-ot.

Az eljárás kérelemre indul, melyet a Miskolc Megyei Jogú Város  Polgármesteri Hivatala által rendszeresített űrlapon lehet benyújtani.

A benyújtási határidő folyamatos.

Papír alapon benyújtható űrlap

Kérelem gyógyszertámogatás megállapításához v1.1

Nyilatkozat gyógyszertámogatáshoz v1.1

Elektronikus űrlap

Kérelem gyógyszertámogatás megállapításához v1.1

Nyilatkozat gyógyszertámogatáshoz v1.1

 

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

A támogatás összege: havi 3.500,-Ft, mely három havonta, egyenlő részletekben kerül kiutalásra.

A kérelem mellékleteként benyújtandó mellékletek:

 

Miskolc Település