Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetés utáni folytatásának bejelentése

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy  2020. július 1-jei hatállyal módosul az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény és az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő részletszabályokról szóló 254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet, amely alapján a Belügyminisztérium - az egyéni vállalkozók nyilvántartásának vezetésével összefüggő valamennyi - hatáskörét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal veszi át. 


A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az egyéni vállalkozó elektronikus úton jelenthesse be szünetelő tevékenysége folytatását.

Kulcsszavak: egyéni vállalkozás, vállalkozás, egyéni, szüneteltetés utáni folytatás, folytatás, tevékenység, egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetés utáni folytatása

Jogosult az, aki egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. július 1-jei hatállyal módosul az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény és az egyéni vállalkozók nyilvántartásával összefüggő részletszabályokról szóló 254/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet, amely alapján a Belügyminisztérium - az egyéni vállalkozók nyilvántartásának vezetésével összefüggő valamennyi - hatáskörét a Nemzeti Adó- és Vámhivatal veszi át. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ezen időponttól a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kezeli az egyéni vállalkozók egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatait, továbbá a nyilvántartás vezetését támogató informatikai szakrendszer, valamint az egyéni vállalkozói bejelentések megtételére szolgáló informatikai szakrendszer működtetése is átkerül a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz!

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a Belügyminisztérium ezen időponttól egyéni vállalkozókkal kapcsolatos tevékenységet nem lát el!

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos bejelentések (tevékenység megkezdése, adatváltozás bejelentése, szünetelés, illetve szünetelés utáni folytatás és a tevékenység megszüntetése) megtételére, illetőleg az egyéni vállalkozók nyilvántartásában kezelt adatok igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány iránti kérelmek benyújtására továbbra is a Webes Ügysegéden keresztül van lehetőség.

Az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartásában szereplő nyilvános adatok - nyilvántartási szám és adószám alapján történő - lekérdezésére továbbra is lehetőség van honlapunkon (https://www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/).


Tájékoztatjuk Önt, hogy amennyiben tevékenysége szüneteltetését 2020. március 31-én és azt követően jelentette be, 2020. április 24-től a tevékenység folytatásának bejelentésére a veszélyhelyzet ideje alatt már 1 nap szünetelés után is lehetősége van a SZÜF-ön keresztül.


A szünetelő egyéni vállalkozói tevékenység folytatását be lehet jelenteni:

Ha elektronikus felületen található változás-bejelentési űrlapot megfelelően kitöltötte, a nyilvántartást vezető szerv haladéktalanul, automatikusan, az e célra rendszeresített elektronikus rendszeren keresztül a szüneteltetett egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetetésének záró időpontját nyilvántartásba veszi, és elektronikus úton megküldi, a nyilvántartásba bejegyzett, a szüneteltetés kezdő, valamint záró napját tartalmazó értesítést a bejelentő részére.

Sürgősségi eljárásra nincs mód.

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Belügyminisztérium

Meddig szüneteltethető az egyéni vállalkozói tevékenység?

Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb két évig szüneteltetheti.

Az elektronikus úton megtett bejelentés akkor tekinthető eredményesnek, ha az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelés utáni folytatásának nyilvántartásban való rögzítése megtörtént. Az erről szóló értesítés a felületen elérhető, onnan letölthető.

Az egyéni vállalkozó szüneteltetett vállalkozói tevékenységét - a szünetelés megkezdését követő 2 éven belül - bármikor folytathatja a tevékenység folytatására vonatkozó bejelentésével.

A bejelentésben nyilatkozni kell arról, hogy az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására előírt feltételeknek továbbra is megfelel.

A tevékenység folytatásának kezdő napja a bejelentést követő nap.

A szünetelés után a vállalkozói tevékenység, a bejelentést követő nappal gyakorolható! (Például, ha az egyéni vállalkozó április 1-től folytatni kívánja a tevékenységét, akkor azt március 31-én kell bejelentenie!)

A szünetelés bejelentését követő 1 hónapon belül folytatás bejelentésére nincs lehetőség! (Például, ha az egyéni vállalkozó április 1-jétől szünetelteti egyéni vállalkozói tevékenységét, leghamarabb május 1-jén nyújthatja be a tevékenység folytatására irányuló bejelentését, ezáltal a tevékenységet május 2-tól folytathatja.)

Amennyiben a szünetelés kezdő napját követő két éven belül az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását vagy megszüntetését nem jelentette be, a szünetelés kezdőnapját követő két év elteltét követő napon törlésre kerül az egyéni vállalkozók nyilvántartásából.

 

Hogyan lehet a telefonos ügyintézés szolgáltatásra regisztrálni?

A telefonon történő ügyintézés a Kormányzati Ügyfélvonalon (1818) Részleges Kódú Telefonos Azonosítással (RKTA) történik. A szolgáltatásra személyes megjelenéssel lehet regisztrálni kormányablakokban, továbbá elektronikusan, a Központi Azonosítási Ügynök szolgáltatás használatával, ezen a felületen. A 1818-as hívószám tárcsázását követően lehetőség van telefonon keresztül az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetését bejelenteni. 

2009. évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

NAV