SZOMBATHELY MJV POLGÁRMESTERI HIVATALA – Adóügyek, Adóigazolás

Az adóhatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az adózó kérelmére adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. Az adózó kérelmében feltünteti a felhasználás célját, megjelölve azt a szervet, szervezetet vagy más, az adózótól eltérő személyt is, amelynek eljárásában a hatósági bizonyítványt fel kívánja használni.
 

Kulcsszavak: adó, Szombathely, adóigazolás

Magánszemélyek, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok, jogi személyiség nélküli szervezetek. Ügyet indíthat az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

Az adózónak az adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiállítása érdekében kérelmet kell benyújtania.

Az E-önkormányzat portál  az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. A felület használatát tájékoztató segíti.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett gazdálkodó szervezetek (jogi személyek, egyéni vállalkozók) valamint ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek az ügy kezdeményezéséhez szükséges űrlapokat ezen a felületen találják.

Ügyfélkapus bejelentkezést követően bejelentkezett felhasználóként az önkormányzat teljes ügyindítási folyamata elérhető az Ön számára. Megnyithatja, kitöltheti és beküldheti az űrlapot az Ön által már kiválasztott önkormányzathoz. Amennyiben képviselőként jár el, úgy ügy indításához először a SZEREPKÖRVÁLTÁS menüpontban válassza ki a kívánt képviseletet. Saját névben eljárva ezt nem kell megtennie. 

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat kiválasztása után az „Ügyindítás” menüpontba kell belépnie.

A kérelem benyújtásához az alábbi űrlapot kell kiválasztania:

Ágazat: Adóügy

Ügytípus: Általános adónyomtatványok

Űrlap megnevezése: Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadására

Az online kitöltést követően az „Űrlap beküldése” menüpontból tudja továbbítani adóhatóságunk részére.

Magánszemélyek papír alapon (postán vagy személyesen) is benyújthatják kérelmüket a szombathely.hu oldalon található nyomtatvány kitöltésével és adóhatóságunkhoz történő eljuttatásával. Kérelem nyomtatvány az ügyfélszolgálaton is biztosított.

Elérhetőség: Adóhatóság adatai

Az adóhatósági igazolás kiállítására irányuló kérelmet a kérelem beérkezésétől számított 6 (hat) napon belül kell teljesíteni.

Kérelem

Az eljárás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján illetékmentes.

Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzője

Az adóigazolás határozatnak minősül, ezért ellene a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Vas Megyei Kormányhivatalhoz (Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.) címzett, de Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. Az illeték mértéke a fellebbezéssel érintett, vagy a fellebbezésben vitatott összeg minden megkezdett 10.000,-Ft-ja után 400,-Ft, de legalább 5.000,-Ft, legfeljebb 500.000,-Ft, amely a 10918001-00000003-25300249 számú illeték beszedési számlára fizetendő.

Az E-önkormányzat portálon az „Ügyindítás” mellett lehetőség nyílik arra, hogy az  „Adóegyenleg lekérdezés” menüpontban a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatánál nyilvántartott helyi adók aktuális egyenlegét megtekintsék. A folyószámla egyenleg a nap 24 órájában lekérdezhető. Az „Adók, díjak, illetékek befizetése” menüpontban pedig lehetőség van bankkártyával történő adóbefizetésre is.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Szombathely Település