A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékének vezetése - Közbeszerzési Hatóság

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó az a természetes személy, aki szerepel a Közbeszerzési Hatóság által vezetett névjegyzékben. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó a közbeszerzési eljárások szakszerű lefolytatását segíti elő,  a közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során a közbeszerzési szakértelmet biztosítja, továbbá a szaktanácsadás körébe eső feladatokat személyesen köteles ellátni. 

Kulcsszavak: Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó

A Közbeszerzési Hatóság egyes szervezeti egységei számára önálló Hivatali Kapuk kerültek létesítésre, az ügyintézéshez szolgáló elektronikus űrlapok pedig a Közbeszerzési Hatóság egyes szervezeti egységeihez tartozó ügyköröknek megfelelően kerültek kialakításra. 

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói névjegyzékbe történő bejegyzés, a bejegyzés megújítása, a névjegyzékben feltüntetett adatok módosítása,valamint a névjegyzékből történő törlés iránti kérelmet a Közbeszerzési Hatósághoz ügyfélkapun keresztül  – a kifejezetten erre a célra rendszeresített űrlap kitöltésével: KHFNKF_fnkf_faksz.jar – nyújthatók be. A Közbeszerzési Hatóság Fenntarthatóság és Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya Hivatali Kapujának adatai:

Név: KHFNKF 

KRID: 746881166 


A névjegyzék vezetésével kapcsolatos tájékoztató és a vonatkozó jogszabályok felsorolása elérhető a Közbeszerzési Hatóság honlapján, a https://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/felelos-akkreditalt-kozbeszerzesi-szaktanacsadok linkre kattintva.

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos részletes tájékoztató pedig a http://www.kozbeszerzes.hu/e-ugyintezes/ linkre kattintva érhető el. 

ÁNYK űrlap: KHFNKF_fnkf_faksz.jar

Közbeszerzési Hatóság

2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 

257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet

KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG