Közösségi jelentőségű vadászható vadfaj, valamint más vadfaj vonatkozásában a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 39. § (3) bekezdésében foglalt tev

A vadászati hatóság a vadászterületet vagy a vadászterület meghatározott részét vadászati kíméleti területnek minősítheti, amennyiben a vad és élőhelyének védelme másként nem biztosítható, a vízivad fészkelésének és vonulásának területén, továbbá a halastó vagy a természetes víz területét a lehalászás idejére. A vadászati kíméleti területen a tilalom feloldásáig tilos a vadászat. Közösségi jelentőségű vadászható vadfaj vonatkozásában a vadászati törvény vonatkozó (38/A. § (1)-(3)) bekezdésében foglaltak szerint

Kulcsszavak: Közösségi jelentőségű vadászható vadfaj vonatkozásában a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 39. § (3) bekezdésében foglalt tevékenység

A területi vadászati hatóság által nyilvántartásba vett vadászatra jogosult.

Elsőfokú vadászati hatóságként a vadászterület fekvése szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal (területi vadászati hatóság) jár el a megyére kiterjedő illetékességi területen. A  Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala illetékessége vadászati hatóságként Budapestre és Pest megye területére terjed ki. Csongrád megye esetében a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal jár el az adott ügyben. Abban az esetben, ha a vadászterület két vagy több területi vadászati hatóság illetékességi területén található, az a területi vadászati hatóság jár el, amelynek illetékességi területén a vadászterület nagyobbik hányada található.

Sommás eljárás esetén 8 nap, teljes eljárás esetén 60 nap

Hiánytalanul kitöltött kérelem. Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum. Amennyiben az ügyfél meghatalmazottként jár el, a meghatalmazást szükséges a kérelemhez csatolni.

Igazgatási szolgáltatási díj 10.000,-Ft, fellebbezési illeték 3000,- Ft.

EKEIDR2