Konzuli és külképviseleti szervezet

Magyarország a külföldön bajba jutott magyar állampolgárok részére a Konzuli Szolgálat útján biztosít konzuli védelmet. A konzuli védelem formáját, módját és terjedelmét az igény megalapozottságának, az igénylő rászorultságának és az adott külföldi állam viszonyainak mérlegelésével a konzul határozza meg. A bajba jutott magyar állampolgár konzuli védelmét soron kívüli intézkedést igénylő esetben bármely uniós tagállam képviselete ellátja abban a külföldi államban, ahol nincs elérhető távolságban magyar képviselet.

Kulcsszavak: konzul, konzuli szolgálat, külképviselet, diplomácia, külföld, utazás, magyar, állampolgár, konzulátus, konzuli védelem, segítség, segítségnyújtás,

Minden magyar állampolgár.

A Konzuli Szolgálat az alábbiakban tud segíteni:

 

Amennyiben ezen ügyek valamelyikében szüksége van segítségre külföldön tartózkodása esetén, akkor fel kell venni a kapcsolatot a legközelebbi magyarországi külképviselettel. Külképviseletek elérhetőségei ezen a linken érhetők el.

Konzuli védelemre van lehetőség előre regisztrálni amit minden utazás előtt javasolt megtenni ezen a linken.

Az egyes konzuli eljárások költségeiről ezen az oldalon tájékozódhat.

A tartózkodás helye szerinti konzul.

Külgazdasági és Külügyminisztérium.

A konzuli szolgálat minden megengedett módon tájékozódik a külföldi államokban a magyar állampolgárok alapvető jogait és érdekeit közvetlenül érintő, utazásukkal kapcsolatos körülményekről, belső jogszabályokról és azok változásairól, valamint a jogalkalmazásról, és ezekről a megfelelő úton – ideértve a tömegtájékoztatási eszközöket és az interneten való közzétételt, valamint a szóbeli felvilágosítást is – tájékoztatja az állampolgárokat annak érdekében, hogy elősegítse megfelelő felkészülésüket a külföldi utazásra, tartózkodásra.

 

A konzuli szolgálat figyelemmel kíséri a magyar állampolgárok konzuli védelmét érintő nemzetközi jogi szabályok érvényesülését a külföldi államban, s ezek megsértése, különösen a magyar állampolgárok hátrányos megkülönböztetése, alapvető jogaik súlyos vagy rendszeres sérelme esetén haladéktalanul fellép az adott állam illetékes hatóságainál.

 

A konzuli szolgálat a kormányzati portálon általa működtetett felületen az egyes országokat (térségeket) kockázati tényezők mérlegelése alapján kategorizálja, majd a biztonsági besorolásukról körültekintő mérlegelést követően, a magyar külképviseletektől kapott információk alapján és az európai uniós konzuli együttműködés keretében folytatott egyeztetés figyelembevételével dönt.

 

A konzuli szolgálat három kategóriába sorolja az egyes országokat (térségeket): a legenyhébb biztonsági besorolású (III. biztonsági kategória), a fokozott biztonsági kockázatot jelentő (II. biztonsági kategória), valamint, az utazásra nem javasolt (I. biztonsági kategória) országok (térségek).

Online adatlap konzuli védelemhez

2001. évi XLVI. törvény a konzuli védelemről

17/2001. (XI. 15.) KüM rendelet a konzuli védelem részletes szabályairól

5/2010. (XII. 31.) KüM rendelet a konzuli költségekről

NISZ ZRT.