Bevásárlóközpont üzemeltetése

A bevásárlóközpont üzemeltetése kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató tevékenység. Aki bevásárlóközpontot kíván üzemeltetni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak (jegyző) bejelenteni.

Kulcsszavak: bevásárlóközpont, bejelentés, kereskedelem, fenntartó, üzemeltető, vállalkozás, bejelentésköteles tevékenység

A bevásárlóközpont fenntartója, üzemeltetője. 

Aki bevásárlóközpontot kíván üzemeltetni, köteles az erre irányuló szándékát a jegyzőnek bejelenteni (személyesen, írásban).

A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt megküldi

A bevásárlóközpont fenntartója a bejelentés adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.

A bevásárlóközpont működésének rendjét az üzemeltető határozza meg, és arról jól látható helyen közzétett hirdetményben tájékoztatja a kereskedőket és a vásárlókat. Fel kell tüntetni továbbá az üzemeltető nevét, címét, székhelyét, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik.

A tevékenységre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén – a külön jogszabályban foglaltak szerint – a jegyző a következő szankciókról dönthet:

A bejelentéssel összefüggő eljárásban a jegyző a szolgáltatót a bejelentés megérkezését követő naptól számított 15 napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi, kivéve, ha a bejelentés alapján megállapította, hogy a szolgáltató nem felel meg a jogszabályban foglalt előírásoknak.

A fenntartónak a bevásárlóközpont üzemeltetésre irányuló bejelentése tartalmazza:

A bejelentés igazgatási szolgáltatási díja 3 ezer forint.

Kereskedelmi hatóság: jegyző (a bevásárlóközpont helye szerinti települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző).

A kereskedelmi hatóság a bejelentett bevásárlóközpontokról nyilvántartást vezet.

Ellenőrzést végző hatóságok lehetnek:

Elektronikus ügyintézésre az E-önkormányzat Portálon keresztül van lehetőség, amennyiben az adott önkormányzat létre hozott rá nyomtatványt. Abban az esetben, ha nem, akkor az e-Papír szolgáltatáson keresztül lehet előterjeszteni.

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

NISZ ZRT.