FCSM - Használatbavételi hozzájárulás kérelem a megépített házi szennyvízhálózatra

Használatbavételi hozzájárulás-kérelem a megépített szennyvízhálózatra.

Kulcsszavak: HHK

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. ügyfelei és leendő ügyfelei.

Az egyes ingatlanokon megépített szennyvízhálózatot csak társaságunk hozzájárulása után lehet használatba venni. A használatbavételi hozzájárulás kiadásának feltétele az építési hozzájárulásban meghatározott kikötések teljesítése és a Társaságunkkal kötendő szolgáltatói szerződés aláírása. Amennyiben bekötővezeték is épült, a bekötővezeték ellenőrzési díjának befizetése szükséges.

Szolgalmi jogos csatorna esetében Társaságunk csak akkor végez vizsgálatot, ha a bekötés szennyvízbeemelő segítségével valósult meg és a beemelő, illetve a közcsatornára csatlakozás közötti szakasz szolgalmi jogot érint, vagy amennyiben a vizsgálatot a Felhasználó igényli. Mindkét esetben vizsgálati díj befizetése szükséges.  

A  nyomtatvány utolsó oldalán fontos megadni a rákötés, vagyis a házi csatornahálózat használatbavételének pontos dátumát, amely nem lehet időben előre dátumozott. Mivel a közszolgáltatási jogviszony ezzel a dátummal kezdődik, a szennyvízdíj számlázása is ettől a naptól fog kezdődni. A megadott dátum utólagos módosítására nincs lehetőség. Fontos, hogy az emésztő utolsó szippantását a megadott dátumot követő 8 naptári napon belüli időpontra kell a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft-től (FTSZV Kft.) megrendelni.

A határidő után végeztetett szolgáltatás esetében, az FTSZV Kft. már a ténylegesen elszállított szennyvízmennyiség és nem az utolsó ivóvíz-fogyasztási időszakban mért mennyiség alapján kénytelen számlázni, ami nagyobb fizetési terhet jelenthet. Meglevő, üzemelő bekötés és (van érvényes szolgáltatási szerződés, szennyvízdíjat számlázunk), meglevő építmény (egylakásos családi ház) korszerűsítése, felújítása, vagy bővítése esetén (max. +1 lakás épül) elegendő, a szolgáltatói hozzájárulás-kérelmet kihagyva, csak a használatbavételi hozzájárulást megkérni.

A kérelem benyújtható személyesen a Központi irodában, illetve postai úton vagy elektronikusan és az e-ügyintézés keretében is.

http://fcsm.hu/media/files/FCSMZRT_hhk.jar

Az eljárás illetékmentes.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013 (II. 28.) Korm. rendelet

FCSM ZRT.