Panaszok/közérdekű bejelentések (NVI)

A Nemzeti Választási Iroda tevékenységével kapcsolatban a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti panasz és közérdekű bejelentés nyújtható be a Nemzeti Választási Iroda elnökéhez.

Kulcsszavak: NVI, panasz, közérdekű bejelentés, Nemzeti Választási Iroda elnöke, bejelentő, sérelem

Minden magyar állampolgár.

A Nemzeti Választási Iroda elnökének címzett elektronikus levél a visz@nvi.hu e-mail címre küldhető be.

 

Az ügyintézésre az ePapír szolgáltatáson keresztül is lehetőség van a www.magyarorszag.hu honlapon a Választás/ Választás/Panaszok/közérdekű bejelentések (NVI) opció kiválasztásával az „Ügyintézés indítása” gombra kattintva.

 

Bárki benyújthat panaszt és közérdekű bejelentést a Nemzeti Választási Iroda tevékenyégével szemben.

A közérdekű bejelentés benyújtásának tartalmi követelményei:

- egyértelműen rögzíteni kell annak tárgyát,
- röviden, tömören le kell írni annak jellegét,
- ismertetni kell a közérdekű bejelentés indokait, lényeges körülményeit,
- a közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

Ha Nemzeti Választási Iroda tevékenységével kapcsolatos panaszt vagy a közérdekű bejelentést bármely okból nem a Nemzeti Választási Iroda elnökéhez nyújtja be, akkor az a szerv, amelyhez ezt a panaszt vagy a közérdekű bejelentést benyújtotta, a beérkezésétől számított 8 napon belül átteszi a Nemzeti Választási Iroda elnökéhez.

A panaszt és a közérdekű bejelentést a Nemzeti Választási Iroda elnöke a beérkezésétől számított 30 napon belül bírálja el.

Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag 30 napnál hosszabb ideig tart, erről – az elintézés várható időpontjának és a vizsgálat meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével – a Nemzeti Választási Iroda tájékoztatja a benyújtót.

A bejelentésen kívül - amennyiben szükséges - a panasz, közérdekű bejelentés tárgyát megalapozó dokumentumok.

A bejelentés benyújtása fizetési kötelezettséggel nem jár.

Nemzeti Választási Iroda elnöke

Székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány u. 3.
Postai címe: Nemzeti Választási Iroda, 1397 Budapest, Pf.:547.

Telefon: 06-1-795-3310
Fax: 06-1-795-0788

Email: visz@nvi.hu
Honlap: http://www.nvi.hu

További kapcsolattartási és ügyfélfogadási adatok: https://www.valasztas.hu/elerhetosegi-adatok

A kérelem alapján az alapvető jogok biztosa vizsgálja a közérdekű bejelentés megfelelő intézését. Ha a lefolytatott vizsgálat alapján visszásságot tapasztal, annak orvoslására ajánlást tehet a Nemzeti Választási Iroda számára.

Az Alapvető Jogok Biztosához történő felülvizsgálatra irányuló kérelem benyújtásának módja:

 

2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és közérdekű bejelentésekről

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

2011. évi CXI. törvény az alapvető jogok biztosáról

NVI