KAPOSVÁR - Időszaki támogatás

Táplálékallergiájuk vagy más alapbetegségük miatt speciális diétára szoruló, 18. év alatti, szociálisan hátrányos helyzetű tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek részére, egészségi állapotához igazodó étkeztetése elősegítése érdekében meghatározott időszakonként támogatás állapítható meg, abban az esetben, ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át.

Kulcsszavak: időszaki támogatás

Kaposvári állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező ügyfelek. 

Az időszaki támogatás folyamatosan igényelhető, melyet az erre rendszeresített formanyomtatványon Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteréhez címezve lehet benyújtani. A kérelmek elbírálása az Ákr-nek megfelelően történik. A megállapítás tárgyévre történik, a támogatás összegét tárgyévben három alkalommal (április, augusztus, december hónapokban) biztosítja az önkormányzat.

A kérelem benyújtása folyamatos, a jogosultság a benyújtást követő időszak(ok)ra állapítható meg.

A kérelemhez csatolni kell

  1. A kérelmező és a család tagjainak jövedelméről szóló – 1 hónapnál nem régebbi - igazolásokat.
  2. A gyermek speciális diétájára vonatkozó kórházi szakambulancia által kiállított egy évnél nem régebbi szakorvosi igazolást.

A kérelem benyújtása illetékmentes.

Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Közigazgatási Igazgatóság, Szociális Iroda Kaposvár, Fő u. 52.

A döntés ellen Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűléséhez címzett, de a Szociális Irodán benyújtandó fellebbezéssel lehet élni.

Az időszaki támogatást tárgyévben három alkalommal április, augusztus, december hónapokban biztosítja az önkormányzat.

Az időszaki támogatás összege gyermekenként és jogosultsági időszakonként 10.000- Ft.

IDŐSZAKI TÁMOGATÁS űrlap

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 6/2015. évi (II. 27.) önkormányzati rendelete.

Kaposvár Település